Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 34 từ ngày 17-8-2020 đến ngày 21-8-2020

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 34 từ ngày 17-8-2020 đến ngày 21-8-2020

14/08/2020

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 34 từ ngày 17-8-2020 đến ngày 21-8-2020
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 33 từ ngày 10-8-2020 đến ngày 14-8-2020

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 33 từ ngày 10-8-2020 đến ngày 14-8-2020

07/08/2020

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 33 từ ngày 10-8-2020 đến ngày 14-8-2020
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 33 từ ngày 03-8-2020 đến ngày 07-8-2020

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 33 từ ngày 03-8-2020 đến ngày 07-8-2020

02/08/2020

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 33 từ ngày 03-8-2020 đến ngày 07-8-2020
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 31 từ ngày 27-7-2020 đến ngày 31-7-2020

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 31 từ ngày 27-7-2020 đến ngày 31-7-2020

24/07/2020

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 31 từ ngày 27-7-2020 đến ngày 31-7-2020
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 30 từ ngày 20-7-2020 đến ngày 24-7-2020

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 30 từ ngày 20-7-2020 đến ngày 24-7-2020

20/07/2020

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 30 từ ngày 20-7-2020 đến ngày 24-7-2020