Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 18 từ ngày 27-4-2020 đến ngày 01-5-2020

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 18 từ ngày 27-4-2020 đến ngày 01-5-2020

25/04/2020

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 18 từ ngày 27-4-2020 đến ngày 01-5-2020
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 17 từ ngày 20-4-2020 đến ngày 24-4-2020

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 17 từ ngày 20-4-2020 đến ngày 24-4-2020

17/04/2020

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 17 từ ngày 20-4-2020 đến ngày 24-4-2020
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 16 từ ngày 13-4-2020 đến ngày 17-4-2020

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 16 từ ngày 13-4-2020 đến ngày 17-4-2020

10/04/2020

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 16 từ ngày 13-4-2020 đến ngày 17-4-2020
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 15 từ ngày 06-4-2020 đến ngày 10-4-2020

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 15 từ ngày 06-4-2020 đến ngày 10-4-2020

03/04/2020

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 15 từ ngày 06-4-2020 đến ngày 10-4-2020
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 14 từ ngày 30-3-2020 đến ngày 03-4-2020

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 14 từ ngày 30-3-2020 đến ngày 03-4-2020

27/03/2020

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 14 từ ngày 30-3-2020 đến ngày 03-4-2020.