Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 42-2019 từ ngày 14-10-2019 đến ngày 18-10-2019

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 42-2019 từ ngày 14-10-2019 đến ngày 18-10-2019

11/10/2019

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 42-2019 từ ngày 14-10-2019 đến ngày 18-10-2019
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 07/10/2019 đến 11/10/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 07/10/2019 đến 11/10/2019

07/10/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 07/10/2019 đến 11/10/2019
Lịch tuần Huyện ủy 41-2019 từ ngày 07-10-2019 đến ngày 11-10-2019

Lịch tuần Huyện ủy 41-2019 từ ngày 07-10-2019 đến ngày 11-10-2019

04/10/2019

Lịch tuần Huyện ủy 41-2019 từ ngày 07-10-2019 đến ngày 11-10-2019
Về Chương trình làm việc tháng 10 năm 2019 của UBND huyện

Về Chương trình làm việc tháng 10 năm 2019 của UBND huyện

02/10/2019

Về Chương trình làm việc tháng 10 năm 2019 của UBND huyện
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 30/9/2019 đến 04/10/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 30/9/2019 đến 04/10/2019

27/09/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 30/9/2019 đến 04/10/2019