Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang
Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 13-2023 từ ngày 27-3-2023 đến 31-3-2023.

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 13-2023 từ ngày 27-3-2023 đến 31-3-2023.

27/03/2023

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 13-2023 từ ngày 27-3-2023 đến 31-3-2023.
Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 12-2023 từ ngày 20-3-2023 đến 24-3-2023.

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 12-2023 từ ngày 20-3-2023 đến 24-3-2023.

19/03/2023

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 12-2023 từ ngày 20-3-2023 đến 24-3-2023.
Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 11-2023 từ ngày 13-3-2023 đến 17-3-2023.

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 11-2023 từ ngày 13-3-2023 đến 17-3-2023.

13/03/2023

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 11-2023 từ ngày 13-3-2023 đến 17-3-2023.
Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 10-2023 từ ngày 06-3-2023 đến 10-3-2023.

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 10-2023 từ ngày 06-3-2023 đến 10-3-2023.

06/03/2023

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 10-2023 từ ngày 06-3-2023 đến 10-3-2023.
Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 09-2023 từ ngày 27-02-2023 đến 03-3-2023

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 09-2023 từ ngày 27-02-2023 đến 03-3-2023

27/02/2023

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 09-2023 từ ngày 27-02-2023 đến 03-3-2023
Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 08-2023 từ ngày 20-02-2023 đến 24-02-2023

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 08-2023 từ ngày 20-02-2023 đến 24-02-2023

20/02/2023

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 08-2023 từ ngày 20-02-2023 đến 24-02-2023
Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 07-2023 từ ngày 13-02-2023 đến 17-02-2023

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 07-2023 từ ngày 13-02-2023 đến 17-02-2023

13/02/2023

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 07-2023 từ ngày 13-02-2023 đến 17-02-2023
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 06/02/2023 đến ngày 10/02/2023.

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 06/02/2023 đến ngày 10/02/2023.

06/02/2023

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 06/02/2023 đến ngày 10/02/2023.
Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 06-2023 từ ngày 06-02-2023 đến 10-02-2023.

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 06-2023 từ ngày 06-02-2023 đến 10-02-2023.

06/02/2023

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 06-2023 từ ngày 06-02-2023 đến 10-02-2023.
Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 05-2023 từ ngày 30-01-2023 đến 03-02-2023.

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 05-2023 từ ngày 30-01-2023 đến 03-02-2023.

30/01/2023

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 05-2023 từ ngày 30-01-2023 đến 03-02-2023.