Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang
Triển khai kế hoạch tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2016

Triển khai kế hoạch tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2016

16/03/2016

Triển khai kế hoạch tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2016
Ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử

Ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử

07/03/2016

Ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử
Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện

Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện

18/02/2016

Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện
Về việc treo cờ và nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016

Về việc treo cờ và nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016

18/01/2016

Về việc treo cờ và nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016
Về việc treo Quốc kỳ và nghỉ Tết dương lịch năm 2016

Về việc treo Quốc kỳ và nghỉ Tết dương lịch năm 2016

16/12/2015

Về việc treo Quốc kỳ và nghỉ Tết dương lịch năm 2016
Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện Bàu Bàng lần thứ 4 (mở rộng)

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện Bàu Bàng lần thứ 4 (mở rộng)

08/12/2015

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện Bàu Bàng lần thứ 4 (mở rộng)
Về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy mùa khô năm 2015

Về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy mùa khô năm 2015

25/11/2015

Về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy mùa khô năm 2015
Bàu Bàng tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị Quyết TW 12 (khóa XI) và Nghị Quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020

Bàu Bàng tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị Quyết TW 12 (khóa XI) và Nghị Quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020

24/11/2015

Bàu Bàng tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị Quyết TW 12 (khóa XI) và Nghị Quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020
Hội nghị triển khai Nghị quyết số: 39/NQ-TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị và Nghị định số: 108/2014/NĐ-CP, ngày 20/11/2014 của Chính phủ về tinh giản biên chế

Hội nghị triển khai Nghị quyết số: 39/NQ-TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị và Nghị định số: 108/2014/NĐ-CP, ngày 20/11/2014 của Chính phủ về tinh giản biên chế

19/11/2015

Hội nghị triển khai Nghị quyết số: 39/NQ-TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị và Nghị định số: 108/2014/NĐ-CP, ngày 20/11/2014 của Chính phủ về tinh giản biên chế
Tham dự các hoạt động nhân kỷ niệm 50 năm chiến thắng Bàu Bàng

Tham dự các hoạt động nhân kỷ niệm 50 năm chiến thắng Bàu Bàng

06/11/2015

Tham dự các hoạt động nhân kỷ niệm 50 năm chiến thắng Bàu Bàng