Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang
Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú thức bị khai tử vào cuối năm 2022

Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú thức bị khai tử vào cuối năm 2022

26/07/2022

Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú thức bị khai tử vào cuối năm 2022
Về Thông báo thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Bàu Bàng năm 2022

Về Thông báo thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Bàu Bàng năm 2022

22/07/2022

Về Thông báo thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Bàu Bàng năm 2022
Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII

Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII

21/07/2022

Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII
Về tra cứu thông tin cấp thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử cho công dân (thường trú và tạm trú) đã tiến hành làm thẻ Căn cước công dân tại huyện Bàu Bàng trên cổng thông tin điện tử huyện Bàu Bàng

Về tra cứu thông tin cấp thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử cho công dân (thường trú và tạm trú) đã tiến hành làm thẻ Căn cước công dân tại huyện Bàu Bàng trên cổng thông tin điện tử huyện Bàu Bàng

05/07/2022

Về tra cứu thông tin cấp thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử cho công dân (thường trú và tạm trú) đã tiến hành làm thẻ Căn cước công dân tại huyện Bàu Bàng trên cổng thông tin điện tử huyện Bàu Bàng
Về thành lập Trung tâm Hành chính công huyện Bàu Bàng.

Về thành lập Trung tâm Hành chính công huyện Bàu Bàng.

03/07/2022

Về thành lập Trung tâm Hành chính công huyện Bàu Bàng.
Ban hành Quyết định phân cấp công tác đăng ký, cấp biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Ban hành Quyết định phân cấp công tác đăng ký, cấp biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

19/05/2022

Ban hành Quyết định phân cấp công tác đăng ký, cấp biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
Về việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Bàu Bàng.

Về việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Bàu Bàng.

07/05/2022

Về việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Bàu Bàng.
Về thông báo thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bàu Bàng năm 2022

Về thông báo thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bàu Bàng năm 2022

29/04/2022

Về thông báo thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bàu Bàng năm 2022
Về tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn huyện bàu Bàng năm 2022

Về tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn huyện bàu Bàng năm 2022

26/04/2022

Về tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn huyện bàu Bàng năm 2022
Cảnh giác thủ đoạn làm giấy tờ giả, công cụ hỗ trợ, các loại pháo qua dịch vụ giao hàng, chuyển phát

Cảnh giác thủ đoạn làm giấy tờ giả, công cụ hỗ trợ, các loại pháo qua dịch vụ giao hàng, chuyển phát

06/04/2022

Cảnh giác thủ đoạn làm giấy tờ giả, công cụ hỗ trợ, các loại pháo qua dịch vụ giao hàng, chuyển phát