Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang
Về định hướng đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Về định hướng đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

07/07/2021

Về định hướng đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ.
Huyện Bàu Bàng tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống Covid-19

Huyện Bàu Bàng tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống Covid-19

07/07/2021

Huyện Bàu Bàng tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống Covid-19
Hướng dẫn tạo mã QR đăng ký điểm kiểm dịch

Hướng dẫn tạo mã QR đăng ký điểm kiểm dịch

30/06/2021

Hướng dẫn tạo mã QR đăng ký điểm kiểm dịch
Huyện Bàu Bàng tổ chức Lễ tiếp nhận Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyên

Huyện Bàu Bàng tổ chức Lễ tiếp nhận Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyên

16/06/2021

Huyện Bàu Bàng tổ chức Lễ tiếp nhận Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyên
Về tạm dừng tiếp công dân thường xuyên và tổ chức đối thoại tại Trụ Sở tiếp công dân huyện

Về tạm dừng tiếp công dân thường xuyên và tổ chức đối thoại tại Trụ Sở tiếp công dân huyện

10/06/2021

Về tạm dừng tiếp công dân thường xuyên và tổ chức đối thoại tại Trụ Sở tiếp công dân huyện
Vẫn còn trường hợp chủ quan, lơ là, không mang khẩu trang tại nơi công cộng

Vẫn còn trường hợp chủ quan, lơ là, không mang khẩu trang tại nơi công cộng

10/06/2021

Vẫn còn trường hợp chủ quan, lơ là, không mang khẩu trang tại nơi công cộng
Về tuyển dụng công chức Kho bạc Nhà nước năm 2021

Về tuyển dụng công chức Kho bạc Nhà nước năm 2021

04/06/2021

Về tuyển dụng công chức Kho bạc Nhà nước năm 2021
Về tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương năm học 2021-2022

Về tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương năm học 2021-2022

04/06/2021

Về tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương năm học 2021-2022
Bàu Bàng kích hoạt 7 chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh Covid-19

Bàu Bàng kích hoạt 7 chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh Covid-19

04/06/2021

Bàu Bàng kích hoạt 7 chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh Covid-19
Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương năm học 2021-2022

Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương năm học 2021-2022

03/06/2021

Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương năm học 2021-2022