Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang
Về đẩy mạnh thực hiện trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức.

Về đẩy mạnh thực hiện trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức.

17/09/2019

Về đẩy mạnh thực hiện trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức.
Về treo Quốc kỳ và nghỉ Lễ kỷ niệm 74 năm ngày Quốc khánh 02/9

Về treo Quốc kỳ và nghỉ Lễ kỷ niệm 74 năm ngày Quốc khánh 02/9

21/08/2019

Về treo Quốc kỳ và nghỉ Lễ kỷ niệm 74 năm ngày Quốc khánh 02/9
Tự hào Truyền thống 89 năm Ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 – 01/8/2019)

Tự hào Truyền thống 89 năm Ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 – 01/8/2019)

02/08/2019

Tự hào Truyền thống 89 năm Ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 – 01/8/2019)
Truyền thanh Bàu Bàng chủ động, đổi mới, sáng tạo

Truyền thanh Bàu Bàng chủ động, đổi mới, sáng tạo

21/06/2019

Truyền thanh Bàu Bàng chủ động, đổi mới, sáng tạo
Đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri tại thị trấn Lai Uyên

Đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri tại thị trấn Lai Uyên

13/06/2019

Đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri tại thị trấn Lai Uyên
V/v thường xuyên cung cấp tin, bài đăng trên Trang thông tin điện tử huyện

V/v thường xuyên cung cấp tin, bài đăng trên Trang thông tin điện tử huyện

03/06/2019

V/v thường xuyên cung cấp tin, bài đăng trên Trang thông tin điện tử huyện
Về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn huyện

Về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn huyện

20/05/2019

Về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn huyện
Tài liệu hướng dẫn an toàn thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức

Tài liệu hướng dẫn an toàn thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức

20/05/2019

Tài liệu hướng dẫn an toàn thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức
Về việc thực hiện Lễ Quốc tang đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh (từ ngày 03/5/2019 đến hết ngày 04/5/2019)

Về việc thực hiện Lễ Quốc tang đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh (từ ngày 03/5/2019 đến hết ngày 04/5/2019)

02/05/2019

Về việc thực hiện Lễ Quốc tang đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh (từ ngày 03/5/2019 đến hết ngày 04/5/2019)
Đại hội Mặt Trận Tổ Quốc huyện khóa II, nhiệm kỳ 2019 – 2024: Đảm bảo nhân sự theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả

Đại hội Mặt Trận Tổ Quốc huyện khóa II, nhiệm kỳ 2019 – 2024: Đảm bảo nhân sự theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả

12/04/2019

Đại hội Mặt Trận Tổ Quốc huyện khóa II, nhiệm kỳ 2019 – 2024: Đảm bảo nhân sự theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả