Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang
Đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn huyện Bàu Bàng

Đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn huyện Bàu Bàng

01/11/2018

Đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn huyện Bàu Bàng
Về triển khai Kế hoạch tổ chức thực hiện lễ

Về triển khai Kế hoạch tổ chức thực hiện lễ "Chào cờ đầu tháng" Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

31/10/2018

Về triển khai Kế hoạch tổ chức thực hiện lễ "Chào cờ đầu tháng" Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Huyện Bàu Bàng: Điểm sáng trong thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng

Huyện Bàu Bàng: Điểm sáng trong thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng

09/10/2018

Huyện Bàu Bàng: Điểm sáng trong thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng
Huyện Bàu Bàng tổ chức diễn đàn “Ngành giáo dục lắng nghe ý kiến nhân dân”

Huyện Bàu Bàng tổ chức diễn đàn “Ngành giáo dục lắng nghe ý kiến nhân dân”

26/09/2018

Huyện Bàu Bàng tổ chức diễn đàn “Ngành giáo dục lắng nghe ý kiến nhân dân”
Tăng cường quản lý về xây dựng và thực hiện Hương ước, Quy ước

Tăng cường quản lý về xây dựng và thực hiện Hương ước, Quy ước

20/09/2018

Tăng cường quản lý về xây dựng và thực hiện Hương ước, Quy ước
Về đôn đốc tích cực tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trên Internet” năm 2018

Về đôn đốc tích cực tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trên Internet” năm 2018

18/09/2018

Về đôn đốc tích cực tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trên Internet” năm 2018
Về việc ban hành bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 của các cơ quan, đơn vị

Về việc ban hành bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 của các cơ quan, đơn vị

18/09/2018

Về việc ban hành bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 của các cơ quan, đơn vị
Huyện Bàu Bàng tổ chức diễn đàn “Ngành y tế lắng nghe ý kiến Nhân dân” năm 2018

Huyện Bàu Bàng tổ chức diễn đàn “Ngành y tế lắng nghe ý kiến Nhân dân” năm 2018

04/09/2018

Huyện Bàu Bàng tổ chức diễn đàn “Ngành y tế lắng nghe ý kiến Nhân dân” năm 2018
Về triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Dương

Về triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Dương

27/08/2018

Về triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Dương
Tăng cường quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Tăng cường quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ

20/08/2018

Tăng cường quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ