Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang
Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Bàu Bàng đến năm 2025

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Bàu Bàng đến năm 2025

26/07/2018

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Bàu Bàng đến năm 2025
Quy hoạch chi tiết ngành nông nghiệp huyện Bàu Bàng giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025.

Quy hoạch chi tiết ngành nông nghiệp huyện Bàu Bàng giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025.

24/07/2018

Quy hoạch chi tiết ngành nông nghiệp huyện Bàu Bàng giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025.
Tăng cường tuyên truyền Giải Búa liềm vàng lần thứ III - năm 2018

Tăng cường tuyên truyền Giải Búa liềm vàng lần thứ III - năm 2018

05/07/2018

Tăng cường tuyên truyền Giải Búa liềm vàng lần thứ III - năm 2018
Tuyên truyền cho công dân về cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Tuyên truyền cho công dân về cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

03/07/2018

Tuyên truyền cho công dân về cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
Những kết quả đạt được sau 04 năm huyện Bàu Bàng đi vào hoạt động

Những kết quả đạt được sau 04 năm huyện Bàu Bàng đi vào hoạt động

28/03/2018

Những kết quả đạt được sau 04 năm huyện Bàu Bàng đi vào hoạt động
Một số số liệu chủ yếu về huyện Bàu Bàng đến 31/12/2017

Một số số liệu chủ yếu về huyện Bàu Bàng đến 31/12/2017

05/01/2018

Một số số liệu chủ yếu về huyện Bàu Bàng đến 31/12/2017
Kết quả xét tuyển và thi tuyển công chức cấp xã năm 2017

Kết quả xét tuyển và thi tuyển công chức cấp xã năm 2017

29/12/2017

Kết quả xét tuyển và thi tuyển công chức cấp xã năm 2017
Công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017 đối với Ủy ban nhân dân xã Trừ Văn Thố và Ủy ban nhân dân xã Lai Uyên

Công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017 đối với Ủy ban nhân dân xã Trừ Văn Thố và Ủy ban nhân dân xã Lai Uyên

22/11/2017

Công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017 đối với Ủy ban nhân dân xã Trừ Văn Thố và Ủy ban nhân dân xã Lai Uyên
Danh sách thí sinh đủ điều kiện thi công chức cấp xã năm 2017

Danh sách thí sinh đủ điều kiện thi công chức cấp xã năm 2017

26/10/2017

Danh sách thí sinh đủ điều kiện thi công chức cấp xã năm 2017
Phối hợp tổ chức thi tuyển công chức cấp xã năm 2017

Phối hợp tổ chức thi tuyển công chức cấp xã năm 2017

08/09/2017

Phối hợp tổ chức thi tuyển công chức cấp xã năm 2017