Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang
Phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

19/05/2017

Phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”
Bàu Bàng - Những thành tựu qua 03 năm thành lập

Bàu Bàng - Những thành tựu qua 03 năm thành lập

07/04/2017

Bàu Bàng - Những thành tựu qua 03 năm thành lập
Về việc treo Quốc kỳ và nghỉ Lễ kỷ niệm ngày Giỗ Tổ Hùng Vương và ngày Giải phóng miền Nam (30/4), ngày Quốc tế Lao động (1/5)

Về việc treo Quốc kỳ và nghỉ Lễ kỷ niệm ngày Giỗ Tổ Hùng Vương và ngày Giải phóng miền Nam (30/4), ngày Quốc tế Lao động (1/5)

01/04/2017

Về việc treo Quốc kỳ và nghỉ Lễ kỷ niệm ngày Giỗ Tổ Hùng Vương và ngày Giải phóng miền Nam (30/4), ngày Quốc tế Lao động (1/5)
Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính các cấp huyện Bàu Bàng

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính các cấp huyện Bàu Bàng

07/11/2016

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính các cấp huyện Bàu Bàng
Thủ tướng chỉ thị tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước

Thủ tướng chỉ thị tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước

23/10/2016

Thủ tướng chỉ thị tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước
Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Bàu Bàng đến năm 2025

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Bàu Bàng đến năm 2025

12/10/2016

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Bàu Bàng đến năm 2025
Bàu Bàng triển khai kế hoạch tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong quý IV năm 2016

Bàu Bàng triển khai kế hoạch tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong quý IV năm 2016

29/09/2016

Bàu Bàng triển khai kế hoạch tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong quý IV năm 2016
Phòng cháy, chữa cháy – ý thức từ mỗi người dân

Phòng cháy, chữa cháy – ý thức từ mỗi người dân

29/09/2016

Phòng cháy, chữa cháy – ý thức từ mỗi người dân
Huyện Bàu Bàng đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, thiết thực

Huyện Bàu Bàng đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, thiết thực

04/07/2016

Huyện Bàu Bàng đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, thiết thực
Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của chính quyền, xây dựng “Chính quyền thân thiện của dân, do dân và vì dân” và “Công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ” trên địa bàn huyện Bàu Bàng, giai đoạn 2016 - 2020

Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của chính quyền, xây dựng “Chính quyền thân thiện của dân, do dân và vì dân” và “Công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ” trên địa bàn huyện Bàu Bàng, giai đoạn 2016 - 2020

22/03/2016

Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của chính quyền, xây dựng “Chính quyền thân thiện của dân, do dân và vì dân” và “Công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ” trên địa bàn huyện Bàu Bàng, giai đoạn 2016 - 2020