Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang
Bàu Bàng tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị Quyết TW 12 (khóa XI) và Nghị Quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020

Bàu Bàng tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị Quyết TW 12 (khóa XI) và Nghị Quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020

24/11/2015

Bàu Bàng tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị Quyết TW 12 (khóa XI) và Nghị Quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020
Hội nghị triển khai Nghị quyết số: 39/NQ-TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị và Nghị định số: 108/2014/NĐ-CP, ngày 20/11/2014 của Chính phủ về tinh giản biên chế

Hội nghị triển khai Nghị quyết số: 39/NQ-TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị và Nghị định số: 108/2014/NĐ-CP, ngày 20/11/2014 của Chính phủ về tinh giản biên chế

19/11/2015

Hội nghị triển khai Nghị quyết số: 39/NQ-TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị và Nghị định số: 108/2014/NĐ-CP, ngày 20/11/2014 của Chính phủ về tinh giản biên chế
Tham dự các hoạt động nhân kỷ niệm 50 năm chiến thắng Bàu Bàng

Tham dự các hoạt động nhân kỷ niệm 50 năm chiến thắng Bàu Bàng

06/11/2015

Tham dự các hoạt động nhân kỷ niệm 50 năm chiến thắng Bàu Bàng
Xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh Cúm gia cầm và Niu-cát-xơn đối với gà, hướng tới đạt yêu cầu xuất khẩu ở địa bàn huyện Bàu Bàng giai đoạn 2015 - 2020

Xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh Cúm gia cầm và Niu-cát-xơn đối với gà, hướng tới đạt yêu cầu xuất khẩu ở địa bàn huyện Bàu Bàng giai đoạn 2015 - 2020

04/11/2015

Xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh Cúm gia cầm và Niu-cát-xơn đối với gà, hướng tới đạt yêu cầu xuất khẩu ở địa bàn huyện Bàu Bàng giai đoạn 2015 - 2020
Bàu Bàng - vùng đất của những chiến công

Bàu Bàng - vùng đất của những chiến công

02/11/2015

Bàu Bàng - vùng đất của những chiến công
Tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thức XI của Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2015-2020

Tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thức XI của Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2015-2020

16/10/2015

Tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thức XI của Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2015-2020
Về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết

Về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết

01/10/2015

Về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết
Triển khai phòng, chống bệnh Sốt xuất huyết trên địa bàn huyện Bàu Bàng

Triển khai phòng, chống bệnh Sốt xuất huyết trên địa bàn huyện Bàu Bàng

25/09/2015

Triển khai phòng, chống bệnh Sốt xuất huyết trên địa bàn huyện Bàu Bàng
Tăng cường công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết

Tăng cường công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết

21/09/2015

Tăng cường công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết
Bàu Bàng họp mặt kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng tám (19/8/1945 - 19/8/2015) và Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2015)

Bàu Bàng họp mặt kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng tám (19/8/1945 - 19/8/2015) và Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2015)

28/08/2015

Bàu Bàng họp mặt kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng tám (19/8/1945 - 19/8/2015) và Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2015)
Bàu Bàng với Phong trào Thi đua – Khen thưởng thúc đẩy phát triển Kinh tế - Xã hội

Bàu Bàng với Phong trào Thi đua – Khen thưởng thúc đẩy phát triển Kinh tế - Xã hội

19/08/2015

Bàu Bàng với Phong trào Thi đua – Khen thưởng thúc đẩy phát triển Kinh tế - Xã hội
Bàu Bàng - Nguồn lực phát triển

Bàu Bàng - Nguồn lực phát triển

14/08/2015

Bàu Bàng - Nguồn lực phát triển
Bàu Bàng - Định hướng phát triển

Bàu Bàng - Định hướng phát triển

14/08/2015

Bàu Bàng - Định hướng phát triển
Bàu Bàng sẵn sàng cho Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thức XI, nhiệm kỳ 2015-2020

Bàu Bàng sẵn sàng cho Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thức XI, nhiệm kỳ 2015-2020

28/07/2015

Bàu Bàng sẵn sàng cho Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thức XI, nhiệm kỳ 2015-2020
Tổ chức triển khai Luật phòng, chống khủng bố

Tổ chức triển khai Luật phòng, chống khủng bố

25/07/2015

Tổ chức triển khai Luật phòng, chống khủng bố
Tập huấn công tác tuyên giáo và bảo vệ môi trường năm 2015 của Hội Liên hiệp Phụ nữ Bàu Bàng

Tập huấn công tác tuyên giáo và bảo vệ môi trường năm 2015 của Hội Liên hiệp Phụ nữ Bàu Bàng

16/07/2015

Tập huấn công tác tuyên giáo và bảo vệ môi trường năm 2015 của Hội Liên hiệp Phụ nữ Bàu Bàng
Bàu Bàng triển khai thực hiện Nghị Định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ

Bàu Bàng triển khai thực hiện Nghị Định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ

03/07/2015

Bàu Bàng triển khai thực hiện Nghị Định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ
Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 11 BCH TW Đảng khóa XI

Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 11 BCH TW Đảng khóa XI

29/06/2015

Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 11 BCH TW Đảng khóa XI
Tổ chức hội nghị học tập chuyên đề đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015

Tổ chức hội nghị học tập chuyên đề đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015

01/04/2015

Tổ chức hội nghị học tập chuyên đề đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015
Bàu Bàng với công tác phòng chống tham nhũng

Bàu Bàng với công tác phòng chống tham nhũng

01/04/2015

Bàu Bàng với công tác phòng chống tham nhũng