Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang
Chủ động các biện pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết

Chủ động các biện pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết

24/09/2022

Chủ động các biện pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết
Nâng cao trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội

Nâng cao trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội

20/09/2022

Nâng cao trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội
UBND huyện Bàu Bàng tổ chức họp triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tháng 9 -2022

UBND huyện Bàu Bàng tổ chức họp triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tháng 9 -2022

18/08/2022

UBND huyện Bàu Bàng tổ chức họp triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tháng 9 -2022
Về tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương năm học 2022-2023.

Về tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương năm học 2022-2023.

11/08/2022

Về tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương năm học 2022-2023.
Cảnh giác các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản giả danh cán bộ cơ quan nhà nước trong và ngoài tỉnh Bình Dương

Cảnh giác các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản giả danh cán bộ cơ quan nhà nước trong và ngoài tỉnh Bình Dương

09/08/2022

Cảnh giác các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản giả danh cán bộ cơ quan nhà nước trong và ngoài tỉnh Bình Dương
Định hướng phát triển huyện Bàu Bàng tầm nhìn đến năm 2050

Định hướng phát triển huyện Bàu Bàng tầm nhìn đến năm 2050

05/08/2022

Định hướng phát triển huyện Bàu Bàng tầm nhìn đến năm 2050
Công dân khẩn trương thực hiện thủ tục cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử để được hưởng lợi từ các tiện ích

Công dân khẩn trương thực hiện thủ tục cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử để được hưởng lợi từ các tiện ích

05/08/2022

Công dân khẩn trương thực hiện thủ tục cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử để được hưởng lợi từ các tiện ích
Công an huyện Bàu Bàng chính thức đưa vào hoạt động trang thông tin của Công an huyện trên mạng xã hội Zalo

Công an huyện Bàu Bàng chính thức đưa vào hoạt động trang thông tin của Công an huyện trên mạng xã hội Zalo

05/08/2022

Công an huyện Bàu Bàng chính thức đưa vào hoạt động trang thông tin của Công an huyện trên mạng xã hội Zalo
Tự hào Truyền thống 92 năm Ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 – 01/8/2022)

Tự hào Truyền thống 92 năm Ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 – 01/8/2022)

02/08/2022

Tự hào Truyền thống 92 năm Ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 – 01/8/2022)
Khuyến cáo về việc sử dụng an toàn máy phát điện trong gia đình

Khuyến cáo về việc sử dụng an toàn máy phát điện trong gia đình

26/07/2022

Khuyến cáo về việc sử dụng an toàn máy phát điện trong gia đình
Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú thức bị khai tử vào cuối năm 2022

Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú thức bị khai tử vào cuối năm 2022

26/07/2022

Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú thức bị khai tử vào cuối năm 2022
Về Thông báo thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Bàu Bàng năm 2022

Về Thông báo thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Bàu Bàng năm 2022

22/07/2022

Về Thông báo thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Bàu Bàng năm 2022
Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII

Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII

21/07/2022

Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII
Về tra cứu thông tin cấp thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử cho công dân (thường trú và tạm trú) đã tiến hành làm thẻ Căn cước công dân tại huyện Bàu Bàng trên cổng thông tin điện tử huyện Bàu Bàng

Về tra cứu thông tin cấp thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử cho công dân (thường trú và tạm trú) đã tiến hành làm thẻ Căn cước công dân tại huyện Bàu Bàng trên cổng thông tin điện tử huyện Bàu Bàng

05/07/2022

Về tra cứu thông tin cấp thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử cho công dân (thường trú và tạm trú) đã tiến hành làm thẻ Căn cước công dân tại huyện Bàu Bàng trên cổng thông tin điện tử huyện Bàu Bàng
Về thành lập Trung tâm Hành chính công huyện Bàu Bàng.

Về thành lập Trung tâm Hành chính công huyện Bàu Bàng.

03/07/2022

Về thành lập Trung tâm Hành chính công huyện Bàu Bàng.
Ban hành Quyết định phân cấp công tác đăng ký, cấp biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Ban hành Quyết định phân cấp công tác đăng ký, cấp biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

19/05/2022

Ban hành Quyết định phân cấp công tác đăng ký, cấp biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
Về việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Bàu Bàng.

Về việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Bàu Bàng.

07/05/2022

Về việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Bàu Bàng.
Về thông báo thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bàu Bàng năm 2022

Về thông báo thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bàu Bàng năm 2022

29/04/2022

Về thông báo thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bàu Bàng năm 2022
Về tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn huyện bàu Bàng năm 2022

Về tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn huyện bàu Bàng năm 2022

26/04/2022

Về tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn huyện bàu Bàng năm 2022
Cảnh giác thủ đoạn làm giấy tờ giả, công cụ hỗ trợ, các loại pháo qua dịch vụ giao hàng, chuyển phát

Cảnh giác thủ đoạn làm giấy tờ giả, công cụ hỗ trợ, các loại pháo qua dịch vụ giao hàng, chuyển phát

06/04/2022

Cảnh giác thủ đoạn làm giấy tờ giả, công cụ hỗ trợ, các loại pháo qua dịch vụ giao hàng, chuyển phát