Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang
Hội nghị tổng kết công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Hội nghị tổng kết công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

02/10/2019

Hội nghị tổng kết công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
Chủ tịch UBND huyện kiểm tra cơ sở vật chất tại các trường học

Chủ tịch UBND huyện kiểm tra cơ sở vật chất tại các trường học

11/09/2019

Chủ tịch UBND huyện kiểm tra cơ sở vật chất tại các trường học
Đêm trăng Bàu Bàng năm 2019

Đêm trăng Bàu Bàng năm 2019

11/09/2019

Đêm trăng Bàu Bàng năm 2019
Huyện Bàu Bàng khánh thành Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện

Huyện Bàu Bàng khánh thành Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện

31/08/2019

Huyện Bàu Bàng khánh thành Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện
25 tập thể, 45 cá nhân được chủ tịch UBND huyện khen thưởng trong phong trào “Toàn huyện chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2010 - 2020

25 tập thể, 45 cá nhân được chủ tịch UBND huyện khen thưởng trong phong trào “Toàn huyện chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2010 - 2020

31/08/2019

25 tập thể, 45 cá nhân được chủ tịch UBND huyện khen thưởng trong phong trào “Toàn huyện chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2010 - 2020
Hội Nông dân tỉnh kiểm tra Phong trào Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi (SXKDG) tại huyện Bàu Bàng

Hội Nông dân tỉnh kiểm tra Phong trào Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi (SXKDG) tại huyện Bàu Bàng

14/08/2019

Hội Nông dân tỉnh kiểm tra Phong trào Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi (SXKDG) tại huyện Bàu Bàng
Tỷ phú từ nghề chăn nuôi heo gia công

Tỷ phú từ nghề chăn nuôi heo gia công

09/08/2019

Tỷ phú từ nghề chăn nuôi heo gia công
Bế mạc Kỳ họp thứ 12 HĐND huyện khóa II, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Bế mạc Kỳ họp thứ 12 HĐND huyện khóa II, nhiệm kỳ 2016 - 2021

02/08/2019

Bế mạc Kỳ họp thứ 12 HĐND huyện khóa II, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Hội Chữ thập đỏ huyện trao tặng tập, sách giao khoa cho học sinh nghèo năm học 2019-2020

Hội Chữ thập đỏ huyện trao tặng tập, sách giao khoa cho học sinh nghèo năm học 2019-2020

26/07/2019

Hội Chữ thập đỏ huyện trao tặng tập, sách giao khoa cho học sinh nghèo năm học 2019-2020
Về công bố kết quả thực hiện các tiêu chí huyện nông thôn mới.

Về công bố kết quả thực hiện các tiêu chí huyện nông thôn mới.

24/07/2019

Về công bố kết quả thực hiện các tiêu chí huyện nông thôn mới.