Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang
Hội nghị triển khai kế hoạch phòng, chống bệnh dịch tả heo châu Phi

Hội nghị triển khai kế hoạch phòng, chống bệnh dịch tả heo châu Phi

17/03/2019

Hội nghị triển khai kế hoạch phòng, chống bệnh dịch tả heo châu Phi
Về việc công bố công khai Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Bàu Bàng

Về việc công bố công khai Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Bàu Bàng

13/03/2019

Về việc công bố công khai Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Bàu Bàng
Về việc công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Bàu Bàng.

Về việc công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Bàu Bàng.

12/03/2019

Về việc công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Bàu Bàng được phê duyệt.
Chủ tịch UBND huyện thăm và làm việc với Công ty Kolon Industries Bình Dương

Chủ tịch UBND huyện thăm và làm việc với Công ty Kolon Industries Bình Dương

11/03/2019

Chủ tịch UBND huyện thăm và làm việc với Công ty Kolon Industries Bình Dương
Công ty TNHH RK RESOUCES tổ chức giải Việt dã lần thứ II năm 2019

Công ty TNHH RK RESOUCES tổ chức giải Việt dã lần thứ II năm 2019

11/03/2019

Công ty TNHH RK RESOUCES tổ chức giải Việt dã lần thứ II năm 2019
Chủ tịch UBND huyện thăm và làm việc với Công ty Ecco Việt Nam và Công ty TNHH Polytex Far Eastern Việt Nam

Chủ tịch UBND huyện thăm và làm việc với Công ty Ecco Việt Nam và Công ty TNHH Polytex Far Eastern Việt Nam

08/03/2019

Chủ tịch UBND huyện thăm và làm việc với Công ty Ecco Việt Nam và Công ty TNHH Polytex Far Eastern Việt Nam
Chủ tịch UBND huyện thăm và làm việc với Công ty TNHH Shinji Vina

Chủ tịch UBND huyện thăm và làm việc với Công ty TNHH Shinji Vina

28/02/2019

Chủ tịch UBND huyện thăm và làm việc với Công ty TNHH Shinji Vina
Huyện Bàu Bàng khánh thành Trường tiểu học Bàu Bàng

Huyện Bàu Bàng khánh thành Trường tiểu học Bàu Bàng

25/01/2019

Huyện Bàu Bàng khánh thành Trường tiểu học Bàu Bàng
Về việc công khai danh sách các phương tiện giao thông hết niên hạn sử dụng hoặc quá hạn kiểm định nhưng vẫn tham gia giao thông

Về việc công khai danh sách các phương tiện giao thông hết niên hạn sử dụng hoặc quá hạn kiểm định nhưng vẫn tham gia giao thông

23/01/2019

Về việc công khai danh sách các phương tiện giao thông hết niên hạn sử dụng hoặc quá hạn kiểm định nhưng vẫn tham gia giao thông
Năm 2018 các doanh nghiệp và các hộ sử dụng điện tiết kiệm được 9,4 triệu kWh, tương ứng tiết kiệm được 15,5 tỷ đồng

Năm 2018 các doanh nghiệp và các hộ sử dụng điện tiết kiệm được 9,4 triệu kWh, tương ứng tiết kiệm được 15,5 tỷ đồng

21/01/2019

Năm 2018 các doanh nghiệp và các hộ sử dụng điện tiết kiệm được 9,4 triệu kWh, tương ứng tiết kiệm được 15,5 tỷ đồng