Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang
Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Bàu Bàng đến năm 2025

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Bàu Bàng đến năm 2025

26/07/2018

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Bàu Bàng đến năm 2025
Quy hoạch chi tiết ngành nông nghiệp huyện Bàu Bàng giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025

Quy hoạch chi tiết ngành nông nghiệp huyện Bàu Bàng giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025

24/07/2018

Quy hoạch chi tiết ngành nông nghiệp huyện Bàu Bàng giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025
Tập huấn kỹ thuật trồng rau an toàn cho nông dân xã Lai Uyên

Tập huấn kỹ thuật trồng rau an toàn cho nông dân xã Lai Uyên

13/07/2018

Tập huấn kỹ thuật trồng rau an toàn cho nông dân xã Lai Uyên
Xã Lai Uyên tổ chức công bố Xã đạt chuẩn Nông thôn mới

Xã Lai Uyên tổ chức công bố Xã đạt chuẩn Nông thôn mới

12/07/2018

Xã Lai Uyên tổ chức công bố Xã đạt chuẩn Nông thôn mới
DỰ ÁN Xây dựng mô hình chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng giống Chuối già Nam Mỹ theo hướng ứng dụng công nghệ cao đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.

DỰ ÁN Xây dựng mô hình chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng giống Chuối già Nam Mỹ theo hướng ứng dụng công nghệ cao đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.

29/06/2018

DỰ ÁN Xây dựng mô hình chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng giống Chuối già Nam Mỹ theo hướng ứng dụng công nghệ cao đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.
DỰ ÁN chuyển giao tiến bộ kỹ thuật phát triển sản xuất vườn hiệu quả và phù hợp theo hướng nông nghiệp đô thị

DỰ ÁN chuyển giao tiến bộ kỹ thuật phát triển sản xuất vườn hiệu quả và phù hợp theo hướng nông nghiệp đô thị

29/06/2018

DỰ ÁN chuyển giao tiến bộ kỹ thuật phát triển sản xuất vườn hiệu quả và phù hợp theo hướng nông nghiệp đô thị
DỰ ÁN Ứng dụng kỹ thuật để xây dựng mô hình trại chăn nuôi heo theo tiêu chuẩn VietGap

DỰ ÁN Ứng dụng kỹ thuật để xây dựng mô hình trại chăn nuôi heo theo tiêu chuẩn VietGap

29/06/2018

DỰ ÁN Ứng dụng kỹ thuật để xây dựng mô hình trại chăn nuôi heo theo tiêu chuẩn VietGap
Hướng dẫn một số quy định liên quan thực hiện giá bán điện cho người thuê nhà để ở.

Hướng dẫn một số quy định liên quan thực hiện giá bán điện cho người thuê nhà để ở.

15/06/2018

Hướng dẫn một số quy định liên quan thực hiện giá bán điện cho người thuê nhà để ở.
Tăng cường thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các dự án đầu tư

Tăng cường thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các dự án đầu tư

13/06/2018

Tăng cường thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các dự án đầu tư
Đoàn lãnh dạo huyện Bàu Bàng có buổi làm việc với Công Ty TNHH Nguyễn Thanh Thủy tại ấp suối tre, xã Long Nguyên huyện Bàu Bàng.

Đoàn lãnh dạo huyện Bàu Bàng có buổi làm việc với Công Ty TNHH Nguyễn Thanh Thủy tại ấp suối tre, xã Long Nguyên huyện Bàu Bàng.

11/06/2018

Đoàn lãnh dạo huyện Bàu Bàng có buổi làm việc với Công Ty TNHH Nguyễn Thanh Thủy tại ấp suối tre, xã Long Nguyên huyện Bàu Bàng.