Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang
Huyện Bàu Bàng khởi công xây dựng Trung tâm Văn hóa-Thể thao huyện

Huyện Bàu Bàng khởi công xây dựng Trung tâm Văn hóa-Thể thao huyện

30/03/2018

Huyện Bàu Bàng khởi công xây dựng Trung tâm Văn hóa-Thể thao huyện
Xã Lai Uyên hoàn thành Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

Xã Lai Uyên hoàn thành Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

30/03/2018

Xã Lai Uyên hoàn thành Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới
Về việc công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Bàu Bàng

Về việc công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Bàu Bàng

16/03/2018

Về việc công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Bàu Bàng
Xã Lai Uyên họp mặt chức sắc tôn giáo

Xã Lai Uyên họp mặt chức sắc tôn giáo

12/03/2018

Xã Lai Uyên họp mặt chức sắc tôn giáo
Xã Lai Uyên phấn khởi lao động sản xuất sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất

Xã Lai Uyên phấn khởi lao động sản xuất sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất

28/02/2018

Xã Lai Uyên phấn khởi lao động sản xuất sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất
Lễ khởi động dự án Trung tâm y tế huyện, quy mô 100 giường bệnh

Lễ khởi động dự án Trung tâm y tế huyện, quy mô 100 giường bệnh

28/02/2018

Lễ khởi động dự án Trung tâm y tế huyện, quy mô 100 giường bệnh
Về việc tuyên truyền công tác thuế năm 2017

Về việc tuyên truyền công tác thuế năm 2017

22/02/2018

Về việc tuyên truyền công tác thuế năm 2017
Lễ khởi công Trường Tiếu học Bàu Bàng

Lễ khởi công Trường Tiếu học Bàu Bàng

09/02/2018

Lễ khởi công Trường Tiếu học Bàu Bàng
Chi cục Thuế huyện Bàu Bàng tổng kết công tác thuế năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018

Chi cục Thuế huyện Bàu Bàng tổng kết công tác thuế năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018

07/02/2018

Chi cục Thuế huyện Bàu Bàng tổng kết công tác thuế năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018
Mời dự Lễ khánh thành Hội trường huyện

Mời dự Lễ khánh thành Hội trường huyện

06/02/2018

Mời dự Lễ khánh thành Hội trường huyện