Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang
Đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện Bàu Bàng năm 2015

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện Bàu Bàng năm 2015

22/10/2015

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện Bàu Bàng năm 2015
Động thổ tuyến đường tạo lực Mỹ Phước – Bàu Bàng

Động thổ tuyến đường tạo lực Mỹ Phước – Bàu Bàng

21/10/2015

Động thổ tuyến đường tạo lực Mỹ Phước – Bàu Bàng
Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

16/10/2015

Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
Họp mặt doanh nghiệp lần 2 năm 2015

Họp mặt doanh nghiệp lần 2 năm 2015

13/10/2015

Họp mặt doanh nghiệp lần 2 năm 2015
Tham dự buổi họp mặt doanh doanh nghiệp huyện Bàu Bàng lần thứ II năm 2015

Tham dự buổi họp mặt doanh doanh nghiệp huyện Bàu Bàng lần thứ II năm 2015

01/10/2015

Tham dự buổi họp mặt doanh doanh nghiệp huyện Bàu Bàng lần thứ II năm 2015
Phối hợp tổ chức phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn trên địa bàn huyện

Phối hợp tổ chức phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn trên địa bàn huyện

24/09/2015

Phối hợp tổ chức phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn trên địa bàn huyện
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Dương tại Công văn số 2839/UBND-KTN ngày 21/8/2015

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Dương tại Công văn số 2839/UBND-KTN ngày 21/8/2015

21/09/2015

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Dương tại Công văn số 2839/UBND-KTN ngày 21/8/2015
Triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm chiến thắng Bàu Bàng (12/11/1965-12/11/2015)

Triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm chiến thắng Bàu Bàng (12/11/1965-12/11/2015)

15/09/2015

Triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm chiến thắng Bàu Bàng (12/11/1965-12/11/2015)
Thư Mời dự Lễ khánh thành Công trình đường GTNT ấp Long Thành xã Long Nguyên

Thư Mời dự Lễ khánh thành Công trình đường GTNT ấp Long Thành xã Long Nguyên

09/09/2015

Thư Mời dự Lễ khánh thành Công trình đường GTNT ấp Long Thành xã Long Nguyên
Lễ khánh thành Công trình đường GTNT ấp Long Thành, xã Long Nguyên

Lễ khánh thành Công trình đường GTNT ấp Long Thành, xã Long Nguyên

07/09/2015

Lễ khánh thành Công trình đường GTNT ấp Long Thành, xã Long Nguyên