Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang
Lãnh đạo huyện thăm và chúc tết Xí nghiệp Công trình công cộng huyện Bàu Bàng

Lãnh đạo huyện thăm và chúc tết Xí nghiệp Công trình công cộng huyện Bàu Bàng

31/01/2020

Lãnh đạo huyện thăm và chúc tết Xí nghiệp Công trình công cộng huyện Bàu Bàng
Về việc công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Bàu Bàng

Về việc công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Bàu Bàng

31/01/2020

Về việc công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Bàu Bàng
Ngân hàng Kiên Long Bank - chia nhánh Bình Dương trao 100 phần quà cho hộ nghèo trên địa bàn huyện Bàu Bàng

Ngân hàng Kiên Long Bank - chia nhánh Bình Dương trao 100 phần quà cho hộ nghèo trên địa bàn huyện Bàu Bàng

17/01/2020

Ngân hàng Kiên Long Bank - chia nhánh Bình Dương trao 100 phần quà cho hộ nghèo trên địa bàn huyện Bàu Bàng
Tặng 100 phần quà cho các đối tượng bảo trợ xã hội tại xã Tân Hưng

Tặng 100 phần quà cho các đối tượng bảo trợ xã hội tại xã Tân Hưng

13/01/2020

Tặng 100 phần quà cho các đối tượng bảo trợ xã hội tại xã Tân Hưng
Trình tự thủ tục thực hiện đầu tư xã hội hóa

Trình tự thủ tục thực hiện đầu tư xã hội hóa

03/01/2020

Trình tự thủ tục thực hiện đầu tư xã hội hóa
Danh mục các loại hình kêu gọi đầu tư xã hội hóa trên địa bàn huyện Bàu Bàng

Danh mục các loại hình kêu gọi đầu tư xã hội hóa trên địa bàn huyện Bàu Bàng

03/01/2020

Danh mục các loại hình kêu gọi đầu tư xã hội hóa trên địa bàn huyện Bàu Bàng
Công ty TNHH RK Resources tập huấn bảo vệ môi trường

Công ty TNHH RK Resources tập huấn bảo vệ môi trường

19/12/2019

Công ty TNHH RK Resources tập huấn bảo vệ môi trường
Lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Bàu Bàng

Lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Bàu Bàng

06/11/2019

Lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Bàu Bàng
Huyện ủy Bàu Bàng tổ chức Hội nghị thông tin thời sự quý III năm 2019

Huyện ủy Bàu Bàng tổ chức Hội nghị thông tin thời sự quý III năm 2019

25/10/2019

Huyện ủy Bàu Bàng tổ chức Hội nghị thông tin thời sự quý III năm 2019
Họp mặt kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10

Họp mặt kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10

14/10/2019

Họp mặt kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10