Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang
Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh đối tượng 4 năm 2015

Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh đối tượng 4 năm 2015

14/09/2015

Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh đối tượng 4 năm 2015
Tổ chức tự kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật và hoà giải ở cơ sở năm 2015 trên địa bàn huyện Bàu Bàng

Tổ chức tự kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật và hoà giải ở cơ sở năm 2015 trên địa bàn huyện Bàu Bàng

14/09/2015

Tổ chức tự kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật và hoà giải ở cơ sở năm 2015 trên địa bàn huyện Bàu Bàng
Ra mắt đội công nhân xung kích tự quản về ANTT của Công ty CP Cao su Bình Dương

Ra mắt đội công nhân xung kích tự quản về ANTT của Công ty CP Cao su Bình Dương

10/09/2015

Ra mắt đội công nhân xung kích tự quản về ANTT của Công ty CP Cao su Bình Dương
Tổ chức triển khai, thi hành Luật Hộ tịch trên địa bàn huyện Bàu Bàng

Tổ chức triển khai, thi hành Luật Hộ tịch trên địa bàn huyện Bàu Bàng

07/09/2015

Tổ chức triển khai, thi hành Luật Hộ tịch trên địa bàn huyện Bàu Bàng
Công an tỉnh Bình Dương khen thưởng đột xuất cho CLB phòng chống tội phạm xã Lai Uyên

Công an tỉnh Bình Dương khen thưởng đột xuất cho CLB phòng chống tội phạm xã Lai Uyên

02/09/2015

Công an tỉnh Bình Dương khen thưởng đột xuất cho CLB phòng chống tội phạm xã Lai Uyên
Tổng kết công tác phối hợp hành quân dã ngoại đợt I năm 2015

Tổng kết công tác phối hợp hành quân dã ngoại đợt I năm 2015

13/08/2015

Tổng kết công tác phối hợp hành quân dã ngoại đợt I năm 2015
Họp mặt kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống CAND và 10 năm ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ

Họp mặt kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống CAND và 10 năm ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ

12/08/2015

Họp mặt kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống CAND và 10 năm ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ
Ban chỉ đạo 138 huyện Bàu Bàng họp đánh giá 6 tháng đầu năm 2015

Ban chỉ đạo 138 huyện Bàu Bàng họp đánh giá 6 tháng đầu năm 2015

30/07/2015

Ban chỉ đạo 138 huyện Bàu Bàng họp đánh giá 6 tháng đầu năm 2015
Hội nghị Quân chính triển khai nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng 6 tháng cuối năm 2015

Hội nghị Quân chính triển khai nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng 6 tháng cuối năm 2015

25/07/2015

Hội nghị Quân chính triển khai nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng 6 tháng cuối năm 2015
Ra mắt đội thanh niên xung kích tự quản về an ninh trật tự của Công ty TNHH RK Resources

Ra mắt đội thanh niên xung kích tự quản về an ninh trật tự của Công ty TNHH RK Resources

25/07/2015

Ra mắt đội thanh niên xung kích tự quản về an ninh trật tự của Công ty TNHH RK Resources