Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang
Huyện Bàu Bàng long trọng tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2018

Huyện Bàu Bàng long trọng tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2018

09/03/2018

Huyện Bàu Bàng long trọng tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2018
Xã Lai Uyên: đạt 100% chỉ tiêu giao quân năm 2018

Xã Lai Uyên: đạt 100% chỉ tiêu giao quân năm 2018

08/03/2018

Xã Lai Uyên: đạt 100% chỉ tiêu giao quân năm 2018
Ban Chỉ huy Quân sự xã Lai Uyên tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2017

Ban Chỉ huy Quân sự xã Lai Uyên tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2017

09/02/2018

Ban Chỉ huy Quân sự xã Lai Uyên tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2017
Hội nghị tập huấn triển khai Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo trên địa bàn huyện Bàu Bàng năm 2018

Hội nghị tập huấn triển khai Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo trên địa bàn huyện Bàu Bàng năm 2018

31/01/2018

Hội nghị tập huấn triển khai Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo trên địa bàn huyện Bàu Bàng năm 2018
Hội nghị tổng kết công tác ngành Thanh tra năm 2017

Hội nghị tổng kết công tác ngành Thanh tra năm 2017

30/01/2018

Hội nghị tổng kết công tác ngành Thanh tra năm 2017
Hội nghị tổng kết nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

Hội nghị tổng kết nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

24/01/2018

Hội nghị tổng kết nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018
BCĐ Hội trại tòng quân triển khai kế hoạch tổ chức Hội trại tòng quân năm 2018

BCĐ Hội trại tòng quân triển khai kế hoạch tổ chức Hội trại tòng quân năm 2018

19/01/2018

BCĐ Hội trại tòng quân triển khai kế hoạch tổ chức Hội trại tòng quân năm 2018
Hội nghị triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017

Hội nghị triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017

21/12/2017

Hội nghị triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017
Huyện Bàu Bàng tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật và kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật

Huyện Bàu Bàng tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật và kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật

15/12/2017

Huyện Bàu Bàng tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật và kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật
Hội nghị triển khai thi hành Bộ Luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017

Hội nghị triển khai thi hành Bộ Luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017

17/11/2017

Hội nghị triển khai thi hành Bộ Luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017
Phòng Tư pháp huyện Bàu Bàng tổ chức tuyên truyền phổ biến Pháp luật tại xã Trừ Văn Thố

Phòng Tư pháp huyện Bàu Bàng tổ chức tuyên truyền phổ biến Pháp luật tại xã Trừ Văn Thố

14/11/2017

Phòng Tư pháp huyện Bàu Bàng tổ chức tuyên truyền phổ biến Pháp luật tại xã Trừ Văn Thố
Dự Hội nghị triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015

Dự Hội nghị triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015

10/11/2017

Dự Hội nghị triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015
Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Bàu Bàng, giai đoạn 2014-2017

Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Bàu Bàng, giai đoạn 2014-2017

26/10/2017

Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Bàu Bàng, giai đoạn 2014-2017
Tổ chức lớp tập huấn kiến thức pháp luật, bồi dưỡng kỹ năng hòa giải cho hòa giải viên trên địa bàn huyện Bàu Bàng năm 2017

Tổ chức lớp tập huấn kiến thức pháp luật, bồi dưỡng kỹ năng hòa giải cho hòa giải viên trên địa bàn huyện Bàu Bàng năm 2017

19/10/2017

Tổ chức lớp tập huấn kiến thức pháp luật, bồi dưỡng kỹ năng hòa giải cho hòa giải viên trên địa bàn huyện Bàu Bàng năm 2017
Tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

21/09/2017

Tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
Công an huyện Bàu Bàng – Hội LHPN huyện tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Liên tịch số 01

Công an huyện Bàu Bàng – Hội LHPN huyện tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Liên tịch số 01

18/09/2017

Công an huyện Bàu Bàng – Hội LHPN huyện tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Liên tịch số 01
Tổng kết thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến

Tổng kết thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến

17/08/2017

Tổng kết thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến
Huyện Bàu Bàng tổ chức Hội nghị triển khai Luật Tiếp cận thông tin

Huyện Bàu Bàng tổ chức Hội nghị triển khai Luật Tiếp cận thông tin

15/08/2017

Huyện Bàu Bàng tổ chức Hội nghị triển khai Luật Tiếp cận thông tin
Xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng Tổ chức Diễn tập Phương án Chữa cháy

Xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng Tổ chức Diễn tập Phương án Chữa cháy

07/08/2017

Xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng Tổ chức Diễn tập Phương án Chữa cháy
Phòng Tư pháp huyện Bàu Bàng tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện công tác Tư pháp, công tác phổ biến giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2017 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

Phòng Tư pháp huyện Bàu Bàng tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện công tác Tư pháp, công tác phổ biến giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2017 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

02/08/2017

Phòng Tư pháp huyện Bàu Bàng tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện công tác Tư pháp, công tác phổ biến giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2017 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017