Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang
Tổng kết 4 năm thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo

Tổng kết 4 năm thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo

25/10/2016

Tổng kết 4 năm thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo
BCH Quân sự huyện Bàu Bàng kiểm tra sẵn sàng động viên tiểu đoàn dự bị động viên huyện năm 2016

BCH Quân sự huyện Bàu Bàng kiểm tra sẵn sàng động viên tiểu đoàn dự bị động viên huyện năm 2016

18/10/2016

BCH Quân sự huyện Bàu Bàng kiểm tra sẵn sàng động viên tiểu đoàn dự bị động viên huyện năm 2016
Hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ huyện Bàu Bàng năm 2016

Hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ huyện Bàu Bàng năm 2016

04/10/2016

Hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ huyện Bàu Bàng năm 2016
500 người tham gia hội thao nghiệp vụ PCCC&CNCH năm 2016

500 người tham gia hội thao nghiệp vụ PCCC&CNCH năm 2016

29/09/2016

500 người tham gia hội thao nghiệp vụ PCCC&CNCH năm 2016
Kết quả kiểm tra công tác Cải cách hành chính năm 2016

Kết quả kiểm tra công tác Cải cách hành chính năm 2016

26/09/2016

Kết quả kiểm tra công tác Cải cách hành chính năm 2016
BCH Quân sự huyện Bàu Bàng tổ chức hội thi “Trụ sở chính quy xanh – sạch – đẹp” và hội thi “nhà ăn, nhà bếp chính quy – an toàn – chất lượng” năm 2016

BCH Quân sự huyện Bàu Bàng tổ chức hội thi “Trụ sở chính quy xanh – sạch – đẹp” và hội thi “nhà ăn, nhà bếp chính quy – an toàn – chất lượng” năm 2016

16/09/2016

BCH Quân sự huyện Bàu Bàng tổ chức hội thi “Trụ sở chính quy xanh – sạch – đẹp” và hội thi “nhà ăn, nhà bếp chính quy – an toàn – chất lượng” năm 2016
Hội nghị triển khai Luật tố tụng hành chính năm 2015

Hội nghị triển khai Luật tố tụng hành chính năm 2015

16/09/2016

Hội nghị triển khai Luật tố tụng hành chính năm 2015
Tuyên truyền, phổ biến các Bộ luật, Luật, Pháp lệnh mới trên địa bàn huyện Bàu Bàng

Tuyên truyền, phổ biến các Bộ luật, Luật, Pháp lệnh mới trên địa bàn huyện Bàu Bàng

13/09/2016

Tuyên truyền, phổ biến các Bộ luật, Luật, Pháp lệnh mới trên địa bàn huyện Bàu Bàng
Xã Lai Hưng tổ chức diễn tập phương án PCTT&TKCN năm 2016

Xã Lai Hưng tổ chức diễn tập phương án PCTT&TKCN năm 2016

29/08/2016

Xã Lai Hưng tổ chức diễn tập phương án PCTT&TKCN năm 2016
Tập huấn phòng cháy và chữa cháy cho các tiểu thương và chủ nhà trọ tại xã Hưng Hòa

Tập huấn phòng cháy và chữa cháy cho các tiểu thương và chủ nhà trọ tại xã Hưng Hòa

22/08/2016

Tập huấn phòng cháy và chữa cháy cho các tiểu thương và chủ nhà trọ tại xã Hưng Hòa
Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện pháp lệnh về dự bị động viên (1996 – 2016)

Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện pháp lệnh về dự bị động viên (1996 – 2016)

10/08/2016

Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện pháp lệnh về dự bị động viên (1996 – 2016)
Tổ chức tháo dỡ các công trình vi phạm để xây dựng Trạm Y tế xã Hưng Hòa

Tổ chức tháo dỡ các công trình vi phạm để xây dựng Trạm Y tế xã Hưng Hòa

08/08/2016

Tổ chức tháo dỡ các công trình vi phạm để xây dựng Trạm Y tế xã Hưng Hòa
Hội nghị sơ kết công tác Quân sự – Quốc phòng 6 tháng đầu năm 2016

Hội nghị sơ kết công tác Quân sự – Quốc phòng 6 tháng đầu năm 2016

04/08/2016

Hội nghị sơ kết công tác Quân sự – Quốc phòng 6 tháng đầu năm 2016
Huyện Bàu Bàng đón nhận 95 quân nhân xuất ngũ trở về địa phương đợt 2 năm 2016

Huyện Bàu Bàng đón nhận 95 quân nhân xuất ngũ trở về địa phương đợt 2 năm 2016

28/07/2016

Huyện Bàu Bàng đón nhận 95 quân nhân xuất ngũ trở về địa phương đợt 2 năm 2016
Tổng kết 10 năm thực hiện nhiệm vụ A2 và phòng, chống khủng bố

Tổng kết 10 năm thực hiện nhiệm vụ A2 và phòng, chống khủng bố

08/07/2016

Tổng kết 10 năm thực hiện nhiệm vụ A2 và phòng, chống khủng bố
Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy số 6 ký cam kết bảo đảm an toàn Phòng cháy chữa cháy các Hộ kinh doanh trên địa bàn xã Long Nguyên

Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy số 6 ký cam kết bảo đảm an toàn Phòng cháy chữa cháy các Hộ kinh doanh trên địa bàn xã Long Nguyên

04/07/2016

Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy số 6 ký cam kết bảo đảm an toàn Phòng cháy chữa cháy các Hộ kinh doanh trên địa bàn xã Long Nguyên
Ban chỉ huy Quân sự huyện Bàu Bàng tổ chức bế mạc Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi trong Lực lượng vũ trang huyện năm 2016.

Ban chỉ huy Quân sự huyện Bàu Bàng tổ chức bế mạc Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi trong Lực lượng vũ trang huyện năm 2016.

30/06/2016

Ban chỉ huy Quân sự huyện Bàu Bàng tổ chức bế mạc Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi trong Lực lượng vũ trang huyện năm 2016.
Huyện Bàu Bàng khai mạc Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi trong Lực lượng vũ trang huyện năm 2016

Huyện Bàu Bàng khai mạc Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi trong Lực lượng vũ trang huyện năm 2016

28/06/2016

Huyện Bàu Bàng khai mạc Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi trong Lực lượng vũ trang huyện năm 2016
Trung đoàn bộ binh 6 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức lễ tuyên thệ chiến sỹ mới năm 2016

Trung đoàn bộ binh 6 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức lễ tuyên thệ chiến sỹ mới năm 2016

03/06/2016

Trung đoàn bộ binh 6 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức lễ tuyên thệ chiến sỹ mới năm 2016
Tổ chức ký kết xây dựng phong trào tự quản về an ninh trật tự năm 2016

Tổ chức ký kết xây dựng phong trào tự quản về an ninh trật tự năm 2016

13/05/2016

Tổ chức ký kết xây dựng phong trào tự quản về an ninh trật tự năm 2016