Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang
Triệt xóa 01 tụ điểm cà phê Massage kích dục tại khu phố Bàu Bàng

Triệt xóa 01 tụ điểm cà phê Massage kích dục tại khu phố Bàu Bàng

07/01/2021

Triệt xóa 01 tụ điểm cà phê Massage kích dục tại khu phố Bàu Bàng
Huyện Bàu Bàng đảm bảo tình hình phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

Huyện Bàu Bàng đảm bảo tình hình phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

31/12/2020

Huyện Bàu Bàng đảm bảo tình hình phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
Sơ kết công tác tuyển chọn chuẩn bị gọi công dân nhập ngũ năm 2021

Sơ kết công tác tuyển chọn chuẩn bị gọi công dân nhập ngũ năm 2021

31/12/2020

Sơ kết công tác tuyển chọn chuẩn bị gọi công dân nhập ngũ năm 2021
Hội nghị triển khai thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án năm 2020

Hội nghị triển khai thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án năm 2020

25/12/2020

Hội nghị triển khai thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án năm 2020
Công an huyện Bàu Bàng tổ chức 28 cuộc tuần tra kiểm soát, tuần tra vũ trang trấn áp các loại tội phạm

Công an huyện Bàu Bàng tổ chức 28 cuộc tuần tra kiểm soát, tuần tra vũ trang trấn áp các loại tội phạm

23/12/2020

Công an huyện Bàu Bàng tổ chức 28 cuộc tuần tra kiểm soát, tuần tra vũ trang trấn áp các loại tội phạm