Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang
Bàu Bàng – mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm

Bàu Bàng – mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm

16/12/2020

Bàu Bàng – mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm
Huyện Bàu Bàng tập huấn Luật dân quân tự vệ và Luật dự bị động viên

Huyện Bàu Bàng tập huấn Luật dân quân tự vệ và Luật dự bị động viên

11/12/2020

Huyện Bàu Bàng tập huấn Luật dân quân tự vệ và Luật dự bị động viên
600 lao động được tuyên truyền Luật giao thông đường bộ và sức khỏe sinh sản

600 lao động được tuyên truyền Luật giao thông đường bộ và sức khỏe sinh sản

08/12/2020

600 lao động được tuyên truyền Luật giao thông đường bộ và sức khỏe sinh sản
UBND huyện Bàu Bàng tổ chức lễ công bố quyết định về công tác cán bộ

UBND huyện Bàu Bàng tổ chức lễ công bố quyết định về công tác cán bộ

08/12/2020

UBND huyện Bàu Bàng tổ chức lễ công bố quyết định về công tác cán bộ
Hội đồng NVQS huyện Bàu Bàng tổ chức điều khám sức khỏe thanh niên tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2021

Hội đồng NVQS huyện Bàu Bàng tổ chức điều khám sức khỏe thanh niên tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2021

26/11/2020

Hội đồng NVQS huyện Bàu Bàng tổ chức điều khám sức khỏe thanh niên tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2021