Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang
Huyện Bàu Bàng tổ chức Họp mặt chức sắc tôn giáo đầu năm Kỷ Hợi 2019

Huyện Bàu Bàng tổ chức Họp mặt chức sắc tôn giáo đầu năm Kỷ Hợi 2019

28/02/2019

Huyện Bàu Bàng tổ chức Họp mặt chức sắc tôn giáo đầu năm Kỷ Hợi 2019
Tổng kết công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019

Tổng kết công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019

28/02/2019

Tổng kết công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019
Khánh thành trụ sở làm việc Tòa án nhân dân huyện Bàu Bàng – tỉnh Bình Dương

Khánh thành trụ sở làm việc Tòa án nhân dân huyện Bàu Bàng – tỉnh Bình Dương

30/01/2019

Khánh thành trụ sở làm việc Tòa án nhân dân huyện Bàu Bàng – tỉnh Bình Dương
Ban CHQS huyện Bàu Bàng tổ chức Hội thi sáng kiến, cải tiến mô hình, học cụ huấn luyện

Ban CHQS huyện Bàu Bàng tổ chức Hội thi sáng kiến, cải tiến mô hình, học cụ huấn luyện

28/01/2019

Ban CHQS huyện Bàu Bàng tổ chức Hội thi sáng kiến, cải tiến mô hình, học cụ huấn luyện
Huyện Bàu Bàng thành lập 2 đơn vị tự vệ trong doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài

Huyện Bàu Bàng thành lập 2 đơn vị tự vệ trong doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài

18/01/2019

Huyện Bàu Bàng thành lập 2 đơn vị tự vệ trong doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài