Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang
Giấy mời Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về công tác phòng chống tội phạm, ma túy trên địa bàn huyện Bàu Bàng năm 2018./.

Giấy mời Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về công tác phòng chống tội phạm, ma túy trên địa bàn huyện Bàu Bàng năm 2018./.

07/12/2018

Giấy mời Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về công tác phòng chống tội phạm, ma túy trên địa bàn huyện Bàu Bàng năm 2018./.
Hội nghị thông báo tình hình, triển khai tuyên truyền, giáo dục quốc phòng và an ninh cho nhân dân trên địa bàn huyện trong tình hình mới

Hội nghị thông báo tình hình, triển khai tuyên truyền, giáo dục quốc phòng và an ninh cho nhân dân trên địa bàn huyện trong tình hình mới

23/11/2018

Hội nghị thông báo tình hình, triển khai tuyên truyền, giáo dục quốc phòng và an ninh cho nhân dân trên địa bàn huyện trong tình hình mới
Lễ khởi công xây dựng trụ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện Bàu Bàng

Lễ khởi công xây dựng trụ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện Bàu Bàng

18/10/2018

Lễ khởi công xây dựng trụ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện Bàu Bàng
Dự triển khai nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2018./.

Dự triển khai nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2018./.

05/10/2018

Dự triển khai nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2018./.
Huyện Bàu Bàng tổ chức thành lập 02 đơn vị tự vệ trong doanh nghiệp

Huyện Bàu Bàng tổ chức thành lập 02 đơn vị tự vệ trong doanh nghiệp

19/09/2018

Huyện Bàu Bàng tổ chức thành lập 02 đơn vị tự vệ trong doanh nghiệp