Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang
Tham dự Hội thi “Tuyên truyền viên giỏi” lần I năm 2018 của huyện Bàu Bàng

Tham dự Hội thi “Tuyên truyền viên giỏi” lần I năm 2018 của huyện Bàu Bàng

03/08/2018

Tham dự Hội thi “Tuyên truyền viên giỏi” lần I năm 2018 của huyện Bàu Bàng
Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật, bồi dưỡng kỹ năng hòa giải cho hòa giải viên trên địa bàn huyện Bàu Bàng năm 2018

Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật, bồi dưỡng kỹ năng hòa giải cho hòa giải viên trên địa bàn huyện Bàu Bàng năm 2018

27/07/2018

Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật, bồi dưỡng kỹ năng hòa giải cho hòa giải viên trên địa bàn huyện Bàu Bàng năm 2018
Phát động tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trên Internet” năm 2018

Phát động tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trên Internet” năm 2018

13/07/2018

Phát động tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trên Internet” năm 2018
Xã Lai Uyên khai giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức quốc phòng đối tương 4 năm 2018

Xã Lai Uyên khai giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức quốc phòng đối tương 4 năm 2018

29/06/2018

Xã Lai Uyên khai giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức quốc phòng đối tương 4 năm 2018
Huyện Bàu Bàng tổ chức mít tinh, diễu hành hưởng ứng ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/06/2018

Huyện Bàu Bàng tổ chức mít tinh, diễu hành hưởng ứng ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/06/2018

27/06/2018

Huyện Bàu Bàng tổ chức mít tinh, diễu hành hưởng ứng ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/06/2018