Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang
Huyện Bàu Bàng long trọng tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2018

Huyện Bàu Bàng long trọng tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2018

09/03/2018

Huyện Bàu Bàng long trọng tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2018
Xã Lai Uyên: đạt 100% chỉ tiêu giao quân năm 2018

Xã Lai Uyên: đạt 100% chỉ tiêu giao quân năm 2018

08/03/2018

Xã Lai Uyên: đạt 100% chỉ tiêu giao quân năm 2018
Ban Chỉ huy Quân sự xã Lai Uyên tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2017

Ban Chỉ huy Quân sự xã Lai Uyên tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2017

09/02/2018

Ban Chỉ huy Quân sự xã Lai Uyên tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2017
Hội nghị tập huấn triển khai Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo trên địa bàn huyện Bàu Bàng năm 2018

Hội nghị tập huấn triển khai Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo trên địa bàn huyện Bàu Bàng năm 2018

31/01/2018

Hội nghị tập huấn triển khai Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo trên địa bàn huyện Bàu Bàng năm 2018
Hội nghị tổng kết công tác ngành Thanh tra năm 2017

Hội nghị tổng kết công tác ngành Thanh tra năm 2017

30/01/2018

Hội nghị tổng kết công tác ngành Thanh tra năm 2017