Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang
Hội nghị tổng kết nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

Hội nghị tổng kết nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

24/01/2018

Hội nghị tổng kết nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018
BCĐ Hội trại tòng quân triển khai kế hoạch tổ chức Hội trại tòng quân năm 2018

BCĐ Hội trại tòng quân triển khai kế hoạch tổ chức Hội trại tòng quân năm 2018

19/01/2018

BCĐ Hội trại tòng quân triển khai kế hoạch tổ chức Hội trại tòng quân năm 2018
Hội nghị triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017

Hội nghị triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017

21/12/2017

Hội nghị triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017
Huyện Bàu Bàng tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật và kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật

Huyện Bàu Bàng tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật và kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật

15/12/2017

Huyện Bàu Bàng tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật và kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật
Hội nghị triển khai thi hành Bộ Luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017

Hội nghị triển khai thi hành Bộ Luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017

17/11/2017

Hội nghị triển khai thi hành Bộ Luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017