Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang
Huyện Bàu Bàng long trọng tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2017

Huyện Bàu Bàng long trọng tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2017

17/02/2017

Huyện Bàu Bàng long trọng tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2017
Họp Ban Chỉ đạo, Ban Chỉ huy thông qua kế hoạch hội trại tòng quân năm 2017

Họp Ban Chỉ đạo, Ban Chỉ huy thông qua kế hoạch hội trại tòng quân năm 2017

15/02/2017

Họp Ban Chỉ đạo, Ban Chỉ huy thông qua kế hoạch hội trại tòng quân năm 2017
Bàu Bàng kiểm tra công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2017 tại xã Long Nguyên

Bàu Bàng kiểm tra công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2017 tại xã Long Nguyên

15/02/2017

Bàu Bàng kiểm tra công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2017 tại xã Long Nguyên
Lãnh đạo huyện Bàu Bàng kiểm tra công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2017 tại xã Trừ Văn Thố

Lãnh đạo huyện Bàu Bàng kiểm tra công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2017 tại xã Trừ Văn Thố

13/02/2017

Lãnh đạo huyện Bàu Bàng kiểm tra công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2017 tại xã Trừ Văn Thố
Tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua cụm I lực lượng vũ trang huyện, thị, thành phố năm 2017

Tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua cụm I lực lượng vũ trang huyện, thị, thành phố năm 2017

13/02/2017

Tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua cụm I lực lượng vũ trang huyện, thị, thành phố năm 2017