Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang
BCH Quân sự huyện Bàu Bàng kiểm tra sẵn sàng động viên tiểu đoàn dự bị động viên huyện năm 2016

BCH Quân sự huyện Bàu Bàng kiểm tra sẵn sàng động viên tiểu đoàn dự bị động viên huyện năm 2016

18/10/2016

BCH Quân sự huyện Bàu Bàng kiểm tra sẵn sàng động viên tiểu đoàn dự bị động viên huyện năm 2016
Hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ huyện Bàu Bàng năm 2016

Hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ huyện Bàu Bàng năm 2016

04/10/2016

Hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ huyện Bàu Bàng năm 2016
500 người tham gia hội thao nghiệp vụ PCCC&CNCH năm 2016

500 người tham gia hội thao nghiệp vụ PCCC&CNCH năm 2016

29/09/2016

500 người tham gia hội thao nghiệp vụ PCCC&CNCH năm 2016
Kết quả kiểm tra công tác Cải cách hành chính năm 2016

Kết quả kiểm tra công tác Cải cách hành chính năm 2016

26/09/2016

Kết quả kiểm tra công tác Cải cách hành chính năm 2016
BCH Quân sự huyện Bàu Bàng tổ chức hội thi “Trụ sở chính quy xanh – sạch – đẹp” và hội thi “nhà ăn, nhà bếp chính quy – an toàn – chất lượng” năm 2016

BCH Quân sự huyện Bàu Bàng tổ chức hội thi “Trụ sở chính quy xanh – sạch – đẹp” và hội thi “nhà ăn, nhà bếp chính quy – an toàn – chất lượng” năm 2016

16/09/2016

BCH Quân sự huyện Bàu Bàng tổ chức hội thi “Trụ sở chính quy xanh – sạch – đẹp” và hội thi “nhà ăn, nhà bếp chính quy – an toàn – chất lượng” năm 2016