Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang
Tổ chức hội nghị giao ban tổng kết thực hiện Nghị định số 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ

Tổ chức hội nghị giao ban tổng kết thực hiện Nghị định số 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ

18/03/2016

Tổ chức hội nghị giao ban tổng kết thực hiện Nghị định số 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ
Hội nghị triển khai Luật tổ chức chính quyền địa phương và Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND

Hội nghị triển khai Luật tổ chức chính quyền địa phương và Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND

15/03/2016

Hội nghị triển khai Luật tổ chức chính quyền địa phương và Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND
UBND huyện Bàu Bàng tổ chức họp UBND huyện mở rộng giới thiệu đại biểu Hội động nhân dân tỉnh và huyện nhiệm kỳ 2016-2021

UBND huyện Bàu Bàng tổ chức họp UBND huyện mở rộng giới thiệu đại biểu Hội động nhân dân tỉnh và huyện nhiệm kỳ 2016-2021

11/03/2016

UBND huyện Bàu Bàng tổ chức họp UBND huyện mở rộng giới thiệu đại biểu Hội động nhân dân tỉnh và huyện nhiệm kỳ 2016-2021
Công tác bảo vệ an ninh, an toàn công trình điện trên địa bàn

Công tác bảo vệ an ninh, an toàn công trình điện trên địa bàn

10/03/2016

Công tác bảo vệ an ninh, an toàn công trình điện trên địa bàn
Công an tỉnh Bình Dương và huyện Bàu Bàng khen thưởng đột xuất cho 1 tập thể và 18 cá nhân

Công an tỉnh Bình Dương và huyện Bàu Bàng khen thưởng đột xuất cho 1 tập thể và 18 cá nhân

05/03/2016

Công an tỉnh Bình Dương và huyện Bàu Bàng khen thưởng đột xuất cho 1 tập thể và 18 cá nhân