Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang
Triển khai, tập huấn công tác tiếp dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng

Triển khai, tập huấn công tác tiếp dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng

19/11/2015

Triển khai, tập huấn công tác tiếp dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng
Tổ chức diễn tập chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ phối hợp nhiều lực lượng tại Công ty TNHH RK Resources, huyện Bàu Bàng

Tổ chức diễn tập chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ phối hợp nhiều lực lượng tại Công ty TNHH RK Resources, huyện Bàu Bàng

09/11/2015

Tổ chức diễn tập chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ phối hợp nhiều lực lượng tại Công ty TNHH RK Resources, huyện Bàu Bàng
Trung đoàn BB6 phối hợp với xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng tổ chức ra quân làm công tác dân vận năm 2015

Trung đoàn BB6 phối hợp với xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng tổ chức ra quân làm công tác dân vận năm 2015

09/11/2015

Trung đoàn BB6 phối hợp với xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng tổ chức ra quân làm công tác dân vận năm 2015
Tập huấn, huấn luyện cứu nạn cứu hộ, nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy

Tập huấn, huấn luyện cứu nạn cứu hộ, nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy

29/10/2015

Tập huấn, huấn luyện cứu nạn cứu hộ, nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy
Tổ chức hội thi An toàn giao thông khối Trung học cơ sở năm 2015

Tổ chức hội thi An toàn giao thông khối Trung học cơ sở năm 2015

27/10/2015

Tổ chức hội thi An toàn giao thông khối Trung học cơ sở năm 2015