Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang
Tổ chức “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11/2015” của huyện Bàu Bàng

Tổ chức “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11/2015” của huyện Bàu Bàng

09/10/2015

Tổ chức “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11/2015” của huyện Bàu Bàng
Diễn tập chiến đấu trị an có một phần thực binh tại xã Trừ Văn Thố, Bàu Bàng

Diễn tập chiến đấu trị an có một phần thực binh tại xã Trừ Văn Thố, Bàu Bàng

07/10/2015

Diễn tập chiến đấu trị an có một phần thực binh tại xã Trừ Văn Thố, Bàu Bàng
Hội nghị báo cáo kết quả 05 năm thực hiện đề án tổ chức xây dựng lực lượng dân quân tự vệ

Hội nghị báo cáo kết quả 05 năm thực hiện đề án tổ chức xây dựng lực lượng dân quân tự vệ

23/09/2015

Hội nghị báo cáo kết quả 05 năm thực hiện đề án tổ chức xây dựng lực lượng dân quân tự vệ
Đoàn công tác của tỉnh Bình Dương làm việc với lãnh đạo huyện Bàu Bàng

Đoàn công tác của tỉnh Bình Dương làm việc với lãnh đạo huyện Bàu Bàng

23/09/2015

Đoàn công tác của tỉnh Bình Dương làm việc với lãnh đạo huyện Bàu Bàng
Diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Công ty TNHH Kyung Bang tại KCN Bàu Bàng

Diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Công ty TNHH Kyung Bang tại KCN Bàu Bàng

17/09/2015

Diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Công ty TNHH Kyung Bang tại KCN Bàu Bàng