Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang
Lãnh đạo huyện kiểm tra, nắm bắt tình hình hoạt động các chốt kiểm soát liên ngành phòng chống Covid-19 và các khu cách ly tập trung

Lãnh đạo huyện kiểm tra, nắm bắt tình hình hoạt động các chốt kiểm soát liên ngành phòng chống Covid-19 và các khu cách ly tập trung

20/07/2021

Lãnh đạo huyện kiểm tra, nắm bắt tình hình hoạt động các chốt kiểm soát liên ngành phòng chống Covid-19 và các khu cách ly tập trung
Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác phòng chống dịch theo Chỉ thị 16 của Chính phủ trên địa bàn huyện

Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác phòng chống dịch theo Chỉ thị 16 của Chính phủ trên địa bàn huyện

20/07/2021

Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác phòng chống dịch theo Chỉ thị 16 của Chính phủ trên địa bàn huyện
Công ty TNHH ECCO VN tặng quà cho các chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện

Công ty TNHH ECCO VN tặng quà cho các chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện

19/07/2021

Công ty TNHH ECCO VN tặng quà cho các chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện
Tiến hành kiểm tra nhanh kháng nguyên cho các lực lượng tham gia tại các chốt kiểm soát

Tiến hành kiểm tra nhanh kháng nguyên cho các lực lượng tham gia tại các chốt kiểm soát

19/07/2021

Tiến hành kiểm tra nhanh kháng nguyên cho các lực lượng tham gia tại các chốt kiểm soát
Xã Tân Hưng - Huy động mọi nguồn lực ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

Xã Tân Hưng - Huy động mọi nguồn lực ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

18/07/2021

Xã Tân Hưng - Huy động mọi nguồn lực ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19
Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác phòng chống dịch theo chỉ thị 16 của chính phủ trên địa bàn huyện

Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác phòng chống dịch theo chỉ thị 16 của chính phủ trên địa bàn huyện

18/07/2021

Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác phòng chống dịch theo chỉ thị 16 của chính phủ trên địa bàn huyện
Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Bến Cát tặng quà các chốt kiểm dịch Covid-19 huyện Bàu Bàng

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Bến Cát tặng quà các chốt kiểm dịch Covid-19 huyện Bàu Bàng

18/07/2021

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Bến Cát tặng quà các chốt kiểm dịch Covid-19 huyện Bàu Bàng
Hội nghị trực tuyến giữa Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, Tiểu ban điều phối xét nghiệm và tiêm vắc xin phòng, chống dịch Covid-19 với 9 huyện, thị, thành phố

Hội nghị trực tuyến giữa Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, Tiểu ban điều phối xét nghiệm và tiêm vắc xin phòng, chống dịch Covid-19 với 9 huyện, thị, thành phố

18/07/2021

Hội nghị trực tuyến giữa Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, Tiểu ban điều phối xét nghiệm và tiêm vắc xin phòng, chống dịch Covid-19 với 9 huyện, thị, thành phố
Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Bắc Bình Dương hỗ trợ quỹ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện

Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Bắc Bình Dương hỗ trợ quỹ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện

17/07/2021

Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Bắc Bình Dương hỗ trợ quỹ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện
Bàu Bàng xử lý nghiêm các trường hợp không thực hiện theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ

Bàu Bàng xử lý nghiêm các trường hợp không thực hiện theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ

14/07/2021

Bàu Bàng xử lý nghiêm các trường hợp không thực hiện theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ