Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang
Trẻ em huyện Bàu Bàng đón Tết Trung thu ấm áp giữa mùa dịch

Trẻ em huyện Bàu Bàng đón Tết Trung thu ấm áp giữa mùa dịch

22/09/2021

Trẻ em huyện Bàu Bàng đón Tết Trung thu ấm áp giữa mùa dịch
Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với huyện Bàu Bàng về công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn trong trạng thái bình thường mới

Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với huyện Bàu Bàng về công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn trong trạng thái bình thường mới

22/09/2021

Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với huyện Bàu Bàng về công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn trong trạng thái bình thường mới
Huyện Bàu Bàng hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19

Huyện Bàu Bàng hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19

21/09/2021

Huyện Bàu Bàng hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19
Bàu Bàng hỗ trợ đưa 20 công dân Phú Yên về quê lần 2

Bàu Bàng hỗ trợ đưa 20 công dân Phú Yên về quê lần 2

20/09/2021

Bàu Bàng hỗ trợ đưa 20 công dân Phú Yên về quê lần 2
Bàu Bàng hỗ trợ đưa 10 công dân về tỉnh Đắk Nông

Bàu Bàng hỗ trợ đưa 10 công dân về tỉnh Đắk Nông

16/09/2021

Bàu Bàng hỗ trợ đưa 10 công dân về tỉnh Đắk Nông
Bàu Bàng bàn giao tro cốt cho thân nhân người tử vong vì Covid-19

Bàu Bàng bàn giao tro cốt cho thân nhân người tử vong vì Covid-19

16/09/2021

Bàu Bàng bàn giao tro cốt cho thân nhân người tử vong vì Covid-19
Bàu Bàng hỗ trợ đưa công dân Gia Lai về quê đợt 2

Bàu Bàng hỗ trợ đưa công dân Gia Lai về quê đợt 2

16/09/2021

Bàu Bàng hỗ trợ đưa công dân Gia Lai về quê đợt 2
Bàu Bàng hỗ trợ đưa 42 công dân Phú Yên về quê

Bàu Bàng hỗ trợ đưa 42 công dân Phú Yên về quê

14/09/2021

Bàu Bàng hỗ trợ đưa 42 công dân Phú Yên về quê
Bàu Bàng hỗ trợ đưa công dân Cà Mau về quê

Bàu Bàng hỗ trợ đưa công dân Cà Mau về quê

09/09/2021

Bàu Bàng hỗ trợ đưa công dân Cà Mau về quê
Bàu Bàng hỗ trợ đưa công dân Bắc Giang về quê

Bàu Bàng hỗ trợ đưa công dân Bắc Giang về quê

08/09/2021

Bàu Bàng hỗ trợ đưa công dân Bắc Giang về quê