Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang
Xã Hưng Hòa thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trong thời gian phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Xã Hưng Hòa thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trong thời gian phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

01/09/2021

Xã Hưng Hòa thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trong thời gian phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Bàu Bàng (sáng ngày 01/9/2021)

Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Bàu Bàng (sáng ngày 01/9/2021)

01/09/2021

Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Bàu Bàng (sáng ngày 01/9/2021)
Bàu Bàng gấp rút đưa vào hoạt động khu cách ly, điều trị tại xã Lai Hưng

Bàu Bàng gấp rút đưa vào hoạt động khu cách ly, điều trị tại xã Lai Hưng

31/08/2021

Bàu Bàng gấp rút đưa vào hoạt động khu cách ly, điều trị tại xã Lai Hưng
Bàu Bàng hỗ trợ đưa 24 công dân về tỉnh Phú Yên

Bàu Bàng hỗ trợ đưa 24 công dân về tỉnh Phú Yên

30/08/2021

Bàu Bàng hỗ trợ đưa 24 công dân về tỉnh Phú Yên
Cài đặt ứng dụng Bluezone để lấy mẫu xét nghiệm nhanh hơn

Cài đặt ứng dụng Bluezone để lấy mẫu xét nghiệm nhanh hơn

30/08/2021

Cài đặt ứng dụng Bluezone để lấy mẫu xét nghiệm nhanh hơn
Xã Tân Hưng quyết tâm giữ vững “vùng xanh”

Xã Tân Hưng quyết tâm giữ vững “vùng xanh”

27/08/2021

Xã Tân Hưng quyết tâm giữ vững “vùng xanh”
Thị trấn Lai Uyên tổ chức chi tiền hỗ trợ theo Quyết định 09 của UBND tỉnh Bình Dương

Thị trấn Lai Uyên tổ chức chi tiền hỗ trợ theo Quyết định 09 của UBND tỉnh Bình Dương

27/08/2021

Thị trấn Lai Uyên tổ chức chi tiền hỗ trợ theo Quyết định 09 của UBND tỉnh Bình Dương
Gần 500 cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục huyện đăng ký tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh

Gần 500 cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục huyện đăng ký tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh

27/08/2021

Gần 500 cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục huyện đăng ký tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh
Giáo viên mầm non Ánh Dương tình nguyện tham gia phòng, chống dịch

Giáo viên mầm non Ánh Dương tình nguyện tham gia phòng, chống dịch

27/08/2021

Giáo viên mầm non Ánh Dương tình nguyện tham gia phòng, chống dịch
Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Bàu Bàng (chiều ngày 27/8/2021)

Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Bàu Bàng (chiều ngày 27/8/2021)

27/08/2021

Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Bàu Bàng (chiều ngày 27/8/2021)