Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang
Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Bàu Bàng (chiều ngày 16/8/2021)

Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Bàu Bàng (chiều ngày 16/8/2021)

16/08/2021

Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Bàu Bàng (chiều ngày 16/8/2021)
Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Bàu Bàng

Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Bàu Bàng

16/08/2021

Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Bàu Bàng
Hội nghị trực tuyến sơ kết kế hoạch xây dựng vùng xanh trên địa bàn tỉnh đối với 5 huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh

Hội nghị trực tuyến sơ kết kế hoạch xây dựng vùng xanh trên địa bàn tỉnh đối với 5 huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh

15/08/2021

Hội nghị trực tuyến sơ kết kế hoạch xây dựng vùng xanh trên địa bàn tỉnh đối với 5 huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh
Bàu Bàng đồng lòng phòng chống dịch

Bàu Bàng đồng lòng phòng chống dịch

15/08/2021

Bàu Bàng đồng lòng phòng chống dịch
Bàu Bàng tổ chức đoàn giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ tại xã Long Nguyên

Bàu Bàng tổ chức đoàn giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ tại xã Long Nguyên

12/08/2021

Bàu Bàng tổ chức đoàn giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ tại xã Long Nguyên
Bình Dương đưa vào hoạt động Bệnh viện Dã chiến số 4, quy mô 3.000 giường tại huyện Bàu Bàng

Bình Dương đưa vào hoạt động Bệnh viện Dã chiến số 4, quy mô 3.000 giường tại huyện Bàu Bàng

09/08/2021

Bình Dương đưa vào hoạt động Bệnh viện Dã chiến số 4, quy mô 3.000 giường tại huyện Bàu Bàng
Bàu Bàng trên 3 tỷ đồng hỗ trợ cho các trường hợp người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị tác động bởi dịch Covid–19

Bàu Bàng trên 3 tỷ đồng hỗ trợ cho các trường hợp người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị tác động bởi dịch Covid–19

09/08/2021

Bàu Bàng trên 3 tỷ đồng hỗ trợ cho các trường hợp người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị tác động bởi dịch Covid–19
Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại huyện Bàu Bàng

Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại huyện Bàu Bàng

09/08/2021

Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại huyện Bàu Bàng
Gương giáo viên tình nguyện xung phong tuyến đầu chống dịch Covid-19

Gương giáo viên tình nguyện xung phong tuyến đầu chống dịch Covid-19

09/08/2021

Gương giáo viên tình nguyện xung phong tuyến đầu chống dịch Covid-19
Hơn 6000 phần quà hỗ trợ cho người lao động tại các khu nhà trọ

Hơn 6000 phần quà hỗ trợ cho người lao động tại các khu nhà trọ

08/08/2021

Hơn 6000 phần quà hỗ trợ cho người lao động tại các khu nhà trọ