Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Về việc phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021./.

Số/Ký hiệu 54/NQ-HĐND18
Ngày ban hành 17-12-2020
Ngày có hiệu lực 01-01-2021
Người ký Chủ tịch HĐND huyện
Trích yếu Về việc phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021./.
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Thể loại Nghị quyết
Tài liệu đính kèm