Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022.

Số/Ký hiệu 34/NQ-HĐND2
Ngày ban hành 24-09-2021
Ngày có hiệu lực 24-09-2021
Người ký Chủ tịch HĐND huyện
Trích yếu Về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022.
Cơ quan ban hành Chính phủ
Thể loại Nghị quyết
Tài liệu đính kèm