Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2017

Số/Ký hiệu 02/2017/NQ-HĐND
Ngày ban hành 21-07-2017
Ngày có hiệu lực 01-08-2017
Người ký
Trích yếu Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2017
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Thể loại Nghị quyết
Tài liệu đính kèm