Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

về việc dự toán thu, chi ngân sách nhà nước và phân bổ dự toán ngân sách năm 2019

Số/Ký hiệu 16/NQ-HĐND10
Ngày ban hành 11-12-2018
Ngày có hiệu lực 11-12-2018
Người ký
Trích yếu về việc dự toán thu, chi ngân sách nhà nước và phân bổ dự toán ngân sách năm 2019
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Thể loại Nghị quyết
Tài liệu đính kèm