Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang
# Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu
1 1898/QĐ-UBND V/v điều động và bổ nhiệm chức vụ (bà Đỗ Thị Khôi Nguyên) 19-09-2019 Chủ tịch UBND huyện
2 2638/UBND-VX V/v đẩy mạnh thực hiện trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức. 16-09-2019
3 1544/QĐ-UBND V/v bổ nhiệm lại chức vụ ông Nguyễn Tấn Dương, tiếp tục giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Bàu Bàng, kể từ ngày 01/7/2019. 22-08-2019 Chủ tịch UBND huyện
4 1545/QĐ-UBND V/v bổ nhiệm lại chức vụ ông Nguyễn Chí Nguyện, tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc Bến xe khách huyện Bàu Bàng, kể từ ngày 16/6/2019. 22-08-2019 Chủ tịch UBND huyện
5 17/NQ-HĐND12 Về dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2020 31-07-2019
6 18/NQ-HĐND12 V/v tạm ứng kết dư ngân sách huyện, ủy thác sang Ngân hàng chính sách xã hội thị xã Bến Cát thực hiện việc hỗ trợ cho các hộ gia đình chính sách vay vốn 31-07-2019
7 19/NQ-HĐND12 Về thống nhất nhiệm vụ quy hoạch xây dựng Vùng huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2070. 31-07-2019
8 20/NQ-HĐND12 Thống nhất nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng đô thị Lai Hưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương 31-07-2019
9 21/NQ-HĐND12 Về thống nhất quy mô, chủ trương đầu tư xây dựng dự án: Xây dựng đường từ Tân Long - Lai Uyên thuộc tuyến tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng. 31-07-2019
10 11/NQ-HĐND12 V/v cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Bàu Bàng, khóa II nhiệm kỳ 2016-2021 (ông Trần Thanh Liêm) 31-07-2019