Quyết định/Thông báo hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

V/v huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Đinh Thị Liên;

V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông Trần Tấn Hòa;

V/v hủy Giấy chứng nhận QSDĐ, QSHNO và TSKGLVĐ số BĐ 119054 ngày 16/3/2011 đã cấp cho ông Lương Văn Quốc do không còn giá trị pháp lý;

V/v hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số phát hành BĐ046546 ngày 27/01/2011 đã cấp cho bà Phan Chi Uyên;

V/v hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BL 878628 ngày 05/02/2013 đã cấp cho bà Nguyễn Thị Cúc;

V/v hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CK 644989 ngày 29/12/2017 đã cấp cho bà Hồ Thị Phượng;

V/v hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ 513 QSDĐ/1997 ngày 15/11/1997 cấp cho hộ ông Lâm Phục Thành;

V/v hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CK670543 số vào sổ CS02744 ngày 22/12/2017 đã cấp cho hộ bà Nguyễn Thị Ven;

V/v hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu tài sản nhà ở và tài sản gắn liền với đất số BDD ngày 27/01/2011 đã cấp cho bà Nhâm Thị Liên;

Thư mời
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập4
Tổng truy cập 413380
Có lỗi nghiêm trọng xảy ra. An unexpected error has occurred