Hoạt động cải cách hành chính
Thứ sáu, 28/07/2017 | 10:44:13 GMT+7
Triển khai dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua Bưu điện giai đoạn 2017-2020
Căn cứ Quyết định số 1593/QĐ-UBND ngày 20/6/2017 của UBND tỉnh Bình Dương, Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng công bố một số nội dung như sau:
Tập tin đính kèm:

1.   1. Cước dịch vụ nhận gửi hồ sơ, chuyển tra kết quả giải quyết thủ tục hành chính

-        Cước dịch vụ chuyển phát hồ sơ (tiếp nhận tại điểm giao dịch bưu điện, trả tại địa chỉ yêu cầu):

Dịch vụ

Nội tỉnh

Liên tỉnh

Nội huyện/thị xã/thành phố

Liên huyện/thị xã/thành phố

Tiếp nhận hoặc trả kết quả qua bưu điện (1 chiều)

25.000

35.000

45.000

Tiếp nhận và trả kết quả qua bưu điện (2 chiều)

40.000

50.000

-

-        Cước thu hộ lệ phí:

Chi phớc giớc cước

Cước/lượt

Lệ phí < 500.000 đồng

Miễn phí

500.000 đồng ≤ Lệ phí ≤ 2.000.000 đồng

5.000

Lệ phí > 2.000.000 đồng

Áp dụng theo cước dịch vụ chuyển tiền tương ứng của bưu điện

2.    2. Các điểm nhận hồ sơ và chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

STT

Điểm giao dịch

Loại

Số hiệu

Địa chỉ

Điện thoại

01

Bưu điện Bàu Bàng

BC

 

823255

Đường NC, khu dân cư 5A, ấp 5 xã Lai Uyên, Bàu Bàng, Bình Dương

(0274) 3563 999

02

Bưu cục Hưng Hòa

BC

 

823210

Ấp 3, xã Hưng Hòa, Bàu Bàng, Bình Dương

(0274) 3563 500

03

Bưu cục Lai Uyên

BC

 

823240

Ấp Xà Mách, xã Lai Uyên, Bàu Bàng, Bình Dương

(0274) 3562 800

04

Bưu cục Long Nguyên

BC

 

823290

Ấp Suối Tre, xã Long Nguyên, Bàu Bàng, Bình Dương

(0274) 3590 000

05

BĐVHX Tân Hưng

 

VHX

823220

Ấp 2, xã Tân Hưng, Bàu Bàng, Bình Dương

(0274) 3563 670

06

BĐVHX Trừ Văn Thố

 

VHX

823260

Ấp 1, xã Trừ Văn Thố, Bàu Bàng, Bình Dương

(0274) 3552 439

07

BĐVHX Cây Trường

 

VHX

823280

xã Cây Trường II, Bàu Bàng, Bình Dương

(0274) 3586 879

3.    3. Danh sách thủ tục chính cấp huyện tại tiếp nhận tại các bưu cục

STT

Tên thủ tục hành chính

01

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

02

Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

03

Cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ

04

Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở

05

Cấp bản sao văn bằng từ sổ gốc

06

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

07

Thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu

08

Thủ tục gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp

09

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch tại UBND cấp huyện

10

Gia hạn giấy phép xây dựng

11

Cấp giấy phép kinh doanh karaoke cho cá nhân

Toàn bộ Quyết định số 1593/QĐ-UBND ngày 20/6/2017 của UBND tỉnh Bình Dương

Tin liên quan