Thông tin Quy hoạch
Thứ sáu, 16/03/2018 | 14:40:05 GMT+7
Về việc công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Bàu Bàng
Tập tin đính kèm:

Tài liệu công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Bàu Bàng gồm: 

1. Quyết định số 3823/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Bàu Bàng (bấm vào để xem chi tiết).

2. Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Bàu Bàng.

Tin liên quan