Chương trình Quốc gia Nông thôn mới
Thứ sáu, 30/03/2018 | 11:41:28 GMT+7
Xã Lai Uyên hoàn thành Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới
Qua thời gian nổ lực thực hiện, đến nay xã Lai Uyên đã đạt 19/19 tiêu chí xây dựng Nông thôn mới, hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới.
Tập tin đính kèm:

Đạt được kết quả trên là được sự quan tâm hướng dẫn các nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới và sự quan tâm đầu tư các công trình của huyện Bàu Bàng. Nổi bật, xác định chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, ngay từ khi được giao nhiệm vụ triển khai xây dựng Nông thôn mới, Đảng ủy xã Lai Uyên đã ban hành Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đão của Đảng trong việc thực hiện chương trình quốc gia xây dựng Nông thôn mới. Ủy ban nhân dân xã Lai Uyên thành lập Ban bản lý xây dựng Nông thôn mới, xây dựng kế hoạch và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Ban quản lý xây dựng xã Lai Uyên đã thực đồng bộ các giải pháp, nhằm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới xã Lai Uyên đạt kết quả theo kế hoạch đã đề ra.  Ban quản lý xây dựng Nông thôn mới xã Lai Uyên kêu gọi toàn xã hội chung tay xây dựng Nông thôn mới, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới là xây dựng nông thôn ngày càng khang trang sạch đẹp, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân ở nông thôn. Qua đó người dân xã Lai Uyên đã hiểu được ý nghĩa, mục đích, tầm quan trọng của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, đã tích cực hưởng ứng thực hiện và chung tay xây dựng Nông thôn mới.

Trong thời gian tới Ủy ban nhân dân xã Lai Uyên đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được, nhằm phục vụ đời sống của người dân xã Lai Uyên ngày càng tốt hơn.

BAN BIÊN TẬP
Tin liên quan