Hoạt động cải cách hành chính
Thứ ba, 03/04/2018 | 08:58:38 GMT+7
Xã Lai Uyên quyết tâm xây dựng mô hình chính quyền thân thiện công sở thân thiện
Tập tin đính kèm:

Để  mô hình chính quyền thân thiện của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân và mô hình công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ ở xã Lai Uyên được thiết thực hiệu quả, phục vụ và được sự hài lòng của nhân dân ngày càng nhiều hơn, Xã Lai Uyên đã triển khai cuộc vận động học tập làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời thường xuyên quán triệt, nâng cao nhận thức thái độ thân thiện của cán bộ, công chức trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ của nhân dân.

Bên cạnh đó Xã Lai Uyên cũng đã xây dựng quy chế hoạt động của phòng giải quyết hành chính một cửa liên thông, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ngành chuyên môn và từng thành viên. Trong đó chú trọng hướng dẫn, giải thích tận tình khi nhân dân có nhu cầu giải thích về các thủ tục hành chính. Nhằm giúp nhân dân dễ dàng tìm hiểu các quy định của nhà nước đối với các lĩnh vực của cuộc sống,  xã Lai Uyên đã công khai các thủ tục hành chính về các lĩnh vực như: Môi trường, Đất đai, Bảo hiểm, Giao thông vận tải, Giáo dục, Y tế và trang bị tủ sách pháp luật với 150 đầu sách tại phòng giải quyết hành chính.

Qua đó, nhân dân rất thuận lợi khi đến xã Lai Uyên liên hệ giải quyết công việc. Từ đầu năm 2018 đến nay xã Lai Uyên đã nhận được 2.950 hồ sơ của nhân dân, xã Lai Uyên đã giải quyết và trả kết quả đúng thời gian quy định./.

BAN BIÊN TẬP


Tin liên quan