Chương trình Quốc gia Nông thôn mới
Thứ sáu, 20/04/2018 | 16:05:30 GMT+7
Huyện Bàu Bàng sơ kết 03 năm công tác xây dựng Nông thôn mới
Chiều ngày 19/4, huyện Bàu Bàng tổ chức hội nghị sơ kết 03 năm công tác xây dựng Nông thôn mới. Đến dự có ông Nguyễn Văn Thương – Phó Chủ tịch UBND huyện; các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới huyện và lãnh đạo các cơ quan, ban ngành huyện, xã.
Tập tin đính kèm:

Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, đến nay toàn huyện Bàu Bàng đã huy động tổng nguồn vốn thực hiện chương trình là 1.610.807,6 triệu đồng, trong đó, vốn hỗ trợ từ ngân sách là 535.284 triệu đồng chiếm 27,6%; vốn Doanh nghiệp đầu tư là 79.686 triệu đồng chiếm 4,9%; vốn Tín dụng hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế là 496.138 triệu đồng chiếm 30,8%; vốn Nhân dân đóng góp là 499.699.6 triệu đồng chiếm 31%; từ việc huy động nguồn vốn để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đã góp phần cho các địa phương của huyện có cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, hệ thống điện, đường, trường học, trạm y tế và cơ sở vật chất văn hóa được quan tâm đầu tư, đời sống nhân dân được nâng cao... Tính đến nay huyện Bàu Bàng có 6/7 xã được công nhận xã NTM, còn xã Trừ Văn Thố đạt 18/19 tiêu chí và phấn đấu hoàn thành xã NTM năm 2018; huyện Bàu Bàng phấn đấu đạt chuẩn NTM theo hướng đô thị đến năm 2019.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị Nguyễn Văn Thương – Phó Chủ tịch UBND huyện ghi nhận và biểu dương những thành tích mà các địa phương, tập thể và cá nhân đạt được trong chương trình xây dựng NTM. Đồng thời ông đề nghị BCĐ xây dựng NTM huyện và các xã tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân chung sức trong phong trào xây dựng NTM; nâng cao chất lượng các tiêu chí, chỉ tiêu theo bộ tiêu chí mới của tỉnh giai đoạn 2017 – 2020; nâng cao mức sống, mức hưởng thụ về mọi mặt cho người dân nông thôn… góp phần đưa huyện Bàu Bàng đạt chuẩn NTM theo hướng đô thị vào năm 2019.


Ông Nguyễn Văn Thương - Phó Chủ tịch UBND huyện - khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới


Ông Nguyễn Văn Thương - Phó Chủ tịch UBND huyện - khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới

Dịp này, UBND huyện Bàu Bàng đã khen thưởng cho các 8 tập thể, 19 cá nhân, hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM trong giai đoạn 2015 - 2017./.

BAN BIÊN TẬP
Tin liên quan