Hoạt động Đảng - Ủy ban MTTQ và các Đoàn thể
Thứ sáu, 15/06/2018 | 08:21:39 GMT+7
Hội nghị giao ban Mặt trận Tổ quốc các xã tháng 5/2018.
Sáng ngày 07/6/2018, tại Hội trường xã Cây Trường II; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức Hội nghị giao ban với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 7 xã nhằm đánh giá kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 và phương hướng nhiệm vụ tháng 6/2018.
Tập tin đính kèm:

Sau khi nghe báo cáo kết quả triển khai công tác phối hợp tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong tháng 5 và phương hướng nhiệm vụ tháng 6/2018; qua các ý kiến đóng góp của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã. Ông Nguyễn Thành Tốt - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện kết luận chỉ đạo như sau:

- Trong tháng 6, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tiếp tục theo dõi nắm bắt dư luận xã hội để kịp thời định hướng tuyên truyền, vận động nhân dân trước những thông tin bên lề kỳ họp thứ 5 Quốc hội Khóa XIV. Hướng dẫn cho Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã xây dựng Văn kiện Đại hội MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024; thực hiện công trình chào mừng Đại hội. Phối hợp cùng Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tập huấn, tuyên truyền về bảo vệ môi trường và ra mắt Tổ tự quản   “ bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu” ấp Ông Thanh, xã Cây Trường; tổ chức lớp tập huấn, tuyên truyền về Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” cho công nhân, chủ nhà trọ và cán bộ Mặt trận ấp Đồng Sổ, xã Lai Uyên. Phối hợp với các đoàn thể thẩm định hồ sơ xét xây dựng nhà đại đoàn kết ở các xã: Long Nguyên, Cây Trường, Lai Uyên và Tân Hưng.

- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã thường xuyên theo dõi và báo cáo tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, tuyên truyền cho nhân dân về âm mưu và thủ đoạn của thế lực thù địch nhằm lôi kéo nhân dân tham gia biểu tình, bạo loạn như năm 2014. Kiểm tra, rà soát kỹ hồ sơ, danh sách đăng ký “ Gia đình văn hóa”, “Ấp văn hóa” năm 2018 để làm việc với Đoàn phúc tra huyện trong tháng 6/2018. Tiếp tục vận động thực hiện  “Camera an ninh” ở các xã để phục vụ cho công tác an ninh trật tự; thực hiện mô hình “ Ánh sáng an ninh”  được nhân rộng hiệu quả ở các xã. Mỗi xã lựa chọn 1 ấp để tham dự hội thi khu dân cư văn hóa sáng – xanh – sạch – đẹp. Kiểm tra thực tế và báo cáo kết quả trồng và chăm sóc cây trắc cấp cho hộ gia đình năm 2017, tiếp tục tuyên truyền, phát động bảo vệ môi trường và trồng cây xanh (cây trắc) năm 2018 do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức trong thàng 8/2018. Các xã hoàn tất việc xây dựng lực lượng nòng cốt trong hệ thống Mặt trận (Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã: 10;  Ban Công tác Mặt trận ấp: 2 người)

BAN BIÊN TẬP
Tin liên quan